Activitățile extracurriculare, șansa copiilor de a-și dezvolta abilități esențiale pentru viață

Nu de foarte mult timp, educația nonformală a început sa fie în voga și la noi în țară. Acest concept a apărut pentru prima data prin anii ’60 și venea ca o completare la educația formală, adică aceea predată în instituțiile de învățământ[1].

Ca educator, nu pot decât să încurajez și să ma implic activ în organizarea și desfășurarea a cât mai multor activități de acest gen în cadrul școlii în care lucrez, dar mai ales al clasei pe care o coordonez.

În cadrul activității mele educaționale, organizez cu drag activități extracurriculare, gândindu-mă la dezvoltarea psiho-emoțională și socială a elevilor mei.

Activitățile extracurriculare presupun toate activitățile educative organizare și planificare în cadrul școlii, dar și al altor instituții educative, cu scopul  completării formării personalității și comportamentului elevului. Aceste activități vin în completarea activităților formale, organizate la clasă.

Educatia non-formală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se formează o punte între cunoștintele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip modern de instruire elimina stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor obligatorii. Inseamnă placerea de a cunoaște și de a te dezvolta[2].

Activitățile extracurriculare organizate în cadrul Școlii Gimnaziale Genesis au conținut cultural, artistic, spiritual, științific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activități de joc ori de participare la viața și activitatea comunității locale.

O parte dintre aceste activități sunt cuprinse în proiecte educative, ca de exemplu:

”Un muzeu pe lună” – Proiectul presupune vizite lunare la muzee cu specific diferit (Muzeul Național de Artă, Muzeul de Geologie, Muzeul Satului, Muzeul Țăranului Român – din București; Muzeul Casa Mureșenilor, Muzeul Brukenthal, Muzeul Astra – din Sibiu). Proiectul include participarea la workshop-uri interactive și realizarea unor proiecte muzeale, sub coordonarea unor specialiști în domeniu.

”Ora zilnică de sport” – proiectul vizează dezvoltarea armonioasă a elevilor în concordanță cu nevoia de joacă și mișcare a acestora. Astfel, în cadrul școlii au loc zilnic ore de sport, în afara celor din curriculum național,  la care elevii participă cu plăcere (aikido, handbal, multisport, dans, fotbal etc.)

”Serata muzicală” – este un proiect educațional pe care Școala Gimnazială Genesis îl desfășoara în colaborare cu liceul de muzică ”Iosiv Sava”. Copiii care participă la orele de canto, pian, chirată și teorie muzicală organizează pentru diverse evenimente ale anului școlar ”serate muzicale”, în care suntem invitați să ne bucurăm de talentul lor.

Proiectul ”Vreau să știu, vreau să fiu”- este un proiect nou în cadrul școlii, în urma căruia prin participarea la diferite ateliere de lucru sau vizite ( la Muzeul Căilor Ferate Române, la Aeroportul Băneasa, Atelier de prajituri, atelier de facut paine etc. ) prin care elevii descoperă din caracteristicile diferitelor meserii.

Proiectul social ”Din Suflet pentru suflet” este un proiect umanitar la care elevii participă cu bucurie. Cu fiecare ocazie (Crăciun sau Paște) elevii aduc cadouri pe care le împart copiilor din familii dezavantajate.

Proiectul”Cu Genesis pe urme de istorie” – vizează activități prin care elevii pot descoperi trecutul românilor prin intermediul unor activități educative, vizite la muzee sau excursii.

Excursiile reprezintă o formă de activitate extrașcolară care face posibil contactul nemijlocit cu lumea vie, oferind prilejul elevilor de a efectua observații asupra obiectelor și fenomenelor așa cum se prezintă ele în stare naturală. Excursia școlară ca metodă de învățământ este folosită tot mai mult în toate tipurile de școli, pentru aproape toate obiectele de învățământ.

Cu ajutorul excursiei se pot transmite noi cunoștințe, se pot fixa și sistematiza cunoștințele dobândite la lecții, se realizează aplicații practice, se pot verifica diferite cunoștințe dobândite în școală sau în alte excursii sau vizite.

Planul excursiei poate elaborat în conformitate cu planurile calendaristice elaborate pe obiecte de învățământ, în care se prevede folosirea excursiilor ca metodă de invățământ :geografie, biologie, istorie etc.

Cadrul didactic, educatorul are în excursie numeroase posibilități de a traduce în viață  sarcinile procesului instructiv-educativ. Datorită faptului că este poate mai apropiat de elev decât în școală, el reușește să-l cunoască mai bine în toate manifestările lui și, ca atare, să poată realiza mai fructuos sarcinile educației morale.

Vizitele, excursiile și drumeții contribui atât la dezvoltarea culturii generale, cât și specifice, însă au un mare aport și la educația morală, educația estetică și artistică, educația fizică și sportivă, educația tehnologică / profesională, educația pentru mediu și voluntariat, educația interculturală, chiar și educația religioasă.

Un alt mijloc important pentu realizarea educației nonformale sunt serbările școlare. Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacție, bucurii, creează bună  dispoziție.

Serbarea școlară se înscrie în rândul activităților extracurriculare celor mai îndrăgitede copii deoarece antrenează în organizarea și desfășurarea ei toți copiii. Noutatea scenariului, cadrul desfășurării, costumele propuse sunt tot atâtea ocazii în care copiii colaborează cu organizatorul dezvoltându-și capacitățile creatoare, interpretative, devenind din simpli participanți la serbare, organizatori ai acesteia ceea ce duce implicit la dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter, a unor calitățimorale cum ar fi tenacitatea și perseverența în muncă pentru perfecționarea rezultatelor, îndrăzneala și stăpânirea emoțiilor prin apariția în fața unui public și interpretarea rolului artistic, încrederea în sine prin depășirea timidității și autoconvingerea că se poate mai mult și mai bine, încrederea în ceilalți, spiritul de echipă etc[3].

La Școala Gimnazială Genesis se organizează serbări cu diferite ocazii: Ziua Copilului, sfârșitul de an, serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Crăciun, Paști, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei ș.a.m.d.

Serbările școlare contribuie din plin la dezvoltarea gustului estetic al copiilor, la dezvoltarea unei atitudini responsabile față de actul artistic.

Consider că, prin toate aceste elemente evidențiate mai sus, educația nonformală devine egală educației formale în rolul ei pentru formarea și dezvoltarea elevului în conformitate cu cerințele mediului socio- cultural și al idealului educațional. Cred că acest gen de activități incurajează și dezvoltă elevului capacitatea de autoinvățare stârnind curiozitate, chiar pasiuni pentru diverse domenii de activitate.

[1]https://passpredezvoltare.wordpress.com/educatie-nonformala/ accesat la data de 18.01. 2016

[2]http://www.imparte.ro/Ajutor/Reintegrare-sociala/Educatia-non-formala-si-avantajele-sale-406.html- accesat la data de 18.01. 2016

[3] Aurelia Berusca, Ghid Metodic al serbărilor școlare