Adevărul, puntea către demnitate și moralitate

Adevărul este o valoare fundamentală din care rezultă buna-credință și buna purtare necesare în procesul de formare și dezvoltare a caracterului și personalității umane. Adevărul este puntea către dreptate și pace, către demnitate și moralitate.

Educarea copiilor pentru a spune adevărul nu este un proces ușor – se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp și presupune implicarea minuțioasă și serioasă a părinților, profesorilor, care pot fi modele pentru copii.

Tendința copiilor de a ascunde adevărul începe de la vârste foarte mici-aceștia nu-și dau seama ce fac și nu trebuie pedepsiți, ci încurajați să spună adevărul prin cuvinte frumoase și potrivite vârstei lor, prin exemple de urmări pozitive și negative ale adevărului și ale absenței sale, prin exemplificarea unor comportamente bune, prin povești având un conținut specific exprimării  și înfăptuirii adevărului.

De cele mai multe ori, copiii ascund adevărul pentru a nu fi pedepsiți, pentru a le atrage atenția părinților, a-i mulțumi pe ceilalți.Copiii învață cele mai mule lucruri imitând gesturile și comportamentul adulților, de aceea sunt foarte importante cuvintele rostite și faptele manifestate în fața copiilor. Este bine ca părinți să le explice copiilor importanța și necesitatea  adevărului în viața lor, în procesul relaționării cu alți copii și durabilitatea legăturii stabilite între aceștia. Totodată, părinții trebuie să-și manifeste aprecierea față de copii, atunci când spun adevărul, să arate că au încredere în ei și că cei mici pot avea încredere la rândul lor în părinți , spunându-le întotdeauna adevărul. De asemenea părinții trebuie să respecte cuvântul dat și să-și ceară scuze, dacă au încălcat o promisiune.

Este recomandat ca părinții sau profesorul să le comunice copiilor importanța valorii adevărului și practicarea lui în lume, chiar într-un context care să-i conecteze la divinitate, la conștientizarea supremației adevărului, la consecințele nerespectării legii divine, care impun anumite norme de conduită morală și stare interioară.

Copiii trebuie ajutati și învățați să spună adevărul, să-l înfăptuiască  pe termen lung, într-un fel firesc, voit și nu în mod amenințător sau jignitor, pentru că atunci poate apărea riscul devalorizării copilului și izolarea acestuia, refuzul de a mai spune adevărul.

Este bine să se facă trimitere către Dumnezeu atunci când intențiile copilului nu sunt bune, să i se amintească acestuia că adevărul ascuns este o faptă nepotrivită nu numai în fața omului, ci și în fața lui Dumnezeu, care nu dorește încălcarea dreptății. Conștientizarea prezenței lui Dumnezeu in viața copilului este necesară. Acesta trebuie să știe care sunt lucrurile pe care trebuie să le respecte și să le folosească drept și corect, cum trebuie să se comporte față de alți copii și față de adulți, cum trebuie să dobândească anumite valori, fără de care omul nu poate evolua în societate.

Așadar, adevărul este una dintre valorile fundamentale pe care se întemeiază caracterul ce tinde spre desăvârșire, pentru  o viață frumoasă.