Să-i ajuți pe copii să aleagă armonia, frumosul, demnitatea

Ca în orice meserie, profesorul vizează atingerea unui anumit obiectiv, standard, o finalitate a demersului său didactic și toate activitățile care conduc la împlinirea acestui ideal constituie succesul dascălului.

Succesul meu se concretizează nu numai prin achiziția unor cunoștințe, ci și prin aplicarea practică a acestora.

De exemplu, anumiți copii obișnuiesc să aplice învățăturile despre rugăciune și acasă, realizând rugăciunea particulară, individuală – ceea ce înseamnă un mare câștig, pentru că se dezvoltă astfel abilitatea de a medita, de a se concentra, de a-și exprima dorințele și de a crea o legătură cu Echilibrul Universal – Divinitatea.

O expresie a succesului profesional o reprezintă interesul manifestat de copii în demersul cunoașterii și transmiterii Revelației Dumnezeiești.

Un mare câștig îl reprezintă deschiderea fată de cântările religioase – copiii manifestă bucurie față de expunerea unor rugăciuni sub formă de cântec, depășind barierele emoției și teama de ridicol.

În privința formării educației religioase, esențiale sunt cele două Taine: Taina Spovedaniei și Taina Împărtășaniei, la care copiii aderă într-un număr tot mai mare.

O altă bucurie primesc atunci când un elev îmi spune lecția pe care încep să le-o predau, povestind că o știe de la fratele său  mai mare, căruia i-am predat-o deja.

În societatea noastră, religia este o disciplină controversată din mai multe puncte de vedere:  prezintă manifestări dure ale comportamentului uman (din punct de vedere istoric), conține adevăruri dogmatice (acceptate numai prin credință), promovează o conduită superioară lipsită de egoism, de excese, promovând echilibrul desăvârșit, ceea ce o face să pară inaccesibilă sau, dimpotrivă, neconformă cu principiile vieții moderne.

De aceea, se întâmplă ca un copil, deși îndemnat de familie să participe la orele de religie, să fie influențat de unii colegi, iar puterea lui de a urma propria voință se poate numi cu adevărat succes.

Așadar, succesul profesorului de religie se măsoară în deprinderea copiilor de a spune rugăciuni, în atitudinea pozitivă pe care o manifestă față de ei înșiși și față de ceilalți, în puterea de a fi iubitori și toleranți și prin activitățile practice de reînnoire spirituală, adică prin participarea la Sfintele Taine și primirea acestora.

ă în fiecare discuție, analiză, interpretare, sau explicație care a ajuns să contureze o noțiune în mintea elevului, care a dezvoltat un raționament, a adăugat noi cunoștințe bagajului său. Succesul meu ca dascăl îl descrie măsura în care reușesc să ajut fiecare copil pentru a-și dezvolta la maximum propriul potențial. Desigur că performanța se oglindește și în rezultatele elevilor obținute fie la concursuri și olimpiade școlare, fie la Evaluarea Națională—aceasta fiind forma ”văzută” imediat, considerată poate, ”concretă”. Dar dincolo de notele frumoase care ne bucură, aici am de spus un lucru foarte important: câștigul elevilor este modul de a gândi, este forma de a se exprima, este puterea de a alege armonia, frumosul, demnitatea—constituie dorința și puterea de mai târziu care acționează pentru asigurarea unui nivel existențial superior.

Așadar, cea mai mare realizare din cariera mea de profesor este ceea ce am reușit să transmit fiecărui elev în parte, este bagajul de cunoștințe, de atitudini și valori care să-i asigure calitățile necesare unei comunicări elevate, puterea de a alege și de a cultiva frumosul, abilitatea de a distinge valorile.