Atât de mic, atât de mare…

Răsăritul cel frumos,
Ne vestește cu folos,
O minune arătată,
Într-o iesle-ndepărtată.

Atât de mic, atât de mare,
Aduce lumea la închinare,
Sfantă îi este menirea,
Cu numele – Mesia.

Preacurata Maica Sa,
Cu brațele-L cuprindea,
Pruncul blând o căuta,
Dragoste mare avea.

Din sat în sat,
Ies copiii pe-nserat,
Pământul rodnic stăbat,
Slăvind Sfântul Împărat!

Casa azi se pregătește,
Sărbătoarea ne unește,
Oferim un dar frumos,
De nașterea lui Hristos!