Entries by prof. Dragoș Pârcălabu

Când vrei să te duci la Opera din Viena, dar nu-ți place să te îmbraci în frac și papion

Pe lângă multiplele sensuri pe care cuvântul „regulă” le are în limba română, m-aș opri asupra a două, poate cele mai importante. În primul rând este o normă, o lege care ajută la desfășurarea unei activități de orice fel ar fi ea. Un al doilea sens ar fi acela de obicei, principiu conducător sau linie […]

Textele biblice ca surse istorice. Principii hermeneutice în Evanghelia după Matei

Evanghelia după Matei poate fi considerată, fără îndoială, ca o punte între Vechiul și Noul Testament, făcând cel mai bine și cel mai firesc legătura între cele două, materializând cel mai convingător continuitatea celor două Legăminte. Evanghelia e adresată iudeilor și iudeo-creștinilor, răspunzând nevoii delimitării din ce în ce mai ferme a Bisericii de Sinagogă […]

ORGANIZAȚIILE SECRETE ȘI FRANCMASONERIA DIN ȚĂRILE ROMÂNE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA

Începutul secolului al XIX-lea a fost animat de spiritul Revoluției Franceze. Aceasta trezește în rândul popoarelor ideea națională, idee ce va continua să frământe națiunile europene atâta timp cât acestea nu își vor delimita definitiv conturul lor politico-geografic. Țările Române se găseau sub umilitorul jug al domniilor fanariote. Animați de convingerile unei renașteri naționale și […]

Obiceiurile de Crăciun și Biserica Ortodoxă Antagonism și sincretism

Poziția creștinismului, prin regulile sale dogmatice și morale, față de obiceiurile de Crăciun din spațiul românesc, și prin extindere în spațiul balcanic, este surprinsă lacunar aproape în orice studiu despre colinde. Se fac referiri la unii Părinți și Scriitori bisericești, dar și la unele poziții singulare ale unor preoți din comunitățile rurale, în care aceste […]

Cultul și obiectele de cult de la Megiddo (2)

Figurinele feminine. Figurinele zeiție mame timpurii sunt mai rare în Palestina decât în alte parți ale Orientului Apropiat. Doar un tip timpuriu este observat, anume un specimen din argila din Epoca Bronzului Timpuriu sau chiar mai devreme din Tell Fara aproape de Gaza, comparabil cu tipul convenționalizat neolitic găsit în Creta sau comparabil cu figurinele […]

Cultul și obiectele de cult de la Megiddo (1)

O discuție despre cult și, implicit, despre materialele care erau folosite în activitatea cultică este extrem de interesantă pentru o imagine de ansamblu a religiei iudaice. Materialele descrise aici nu intra în nicio categorie de obiecte de cult propiu-zise, deși toate sunt asociate cumva cu religia anticului Megiddo. Spre exemplu, discuția despre templu a dus […]

Situl arheologic Megiddo. Stratigrafie și cronologie (1)

Privind în ansamblu, o istorie cât mai exactă a popoarelor antice poate fi făcută comparând sursele scrise cu cele arheologice. Acest mod de lucru se poate aplica, fără îndoială, și istoriei poporului evreu. Credibilitate surselor scrise nu se poate dovedi decât dacă ele sunt comparate cu datele pe care săpăturile și descoperirile arheologice le relevă. […]

Cum priveau boierii români Revoluția Franceză. Doctrina Partidului Conservator (2)

Înainte de a discuta doctrina conservatorilor români, vom încerca pe scurt să punctăm originile doctrinei conservatoare pe plan european. Conservatorismul este un femomen specific modern și istoric, diferit de conceptul de tradiționalism, care poate fi definit ca un comportament oricărui reformism. Definiția cea mai simplă și, totodată, cea mai exactă a tradiționalismului este rezistența la […]

Cum priveau boierii români Revoluția Franceză. Doctrina Partidului Conservator (1)

Partidul Conservator a fost între anii 1880-1919 una dintre principalele două forțe de pe scena politică românească, alături de Partidul Național Liberal. Deși durata existenței sale pare destul de mică, 38 de ani, activitatea sa este destul de importantă, 15 ani de guvernare, cu aproximativ 5 ani mai puțin față de PNL, iar istoria sa […]

În secolul al XIX-lea, acești antreprenori au transformat Germania într-o putere economică. Lecția pe care o putem învăța de la ei astăzi

Istoria Europei secolului al XIX-lea a fost marcată de evenimente majore: participarea cetățenilor la viața politică, nașterea națiunilor, industrializarea, apariția metropolelor, emigrația; evenimente ce vor transforma definitiv și radical societatea europeană. În lucrarea de față, ne-am propus să analizăm dezvoltarea industrială a Germaniei în a doua jumatate a secolului al XIX-lea și principalii ei „actori”, […]

Istoria de lângă noi. Povestea mănăstirii Stavropoleos din București

Mănăstirea Stavropoleos este astăzi unul dintre locurile cele mai încărcate de istorie din București, un monument care a rezistat de-a lungul timpului atât intemperiilor naturii, cât și epocilor mai puțin prielnice, trecând în prezent drept unul dintre cele mai valoroase lăcașuri de cult ale stilului arhitectonic brâncovenesc. Călătorul apusean aflat în Bucureștii secolului XVIII putea […]