Intrari dupa înv. Gina Gherasim

PROGRAM DE DEZVOLTARE PERSONALĂ A ȘCOLARULUI MIC PRIN ACTIVITĂȚI ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE. Structura și tematica atelierelor

Programul de dezvoltare personală pentru școlarii mici, prin activități arte vizuale și abilități practice, presupune 12 întâlniri de câte 45 de minute pe o tematică diversă. Am stabilit în urma studierii curriculumului și a programelor școlare pentru ciclul primar 6 teme generale, de interes pentru  nevoile și nivelul de vârstă al copiilor. Prietenia Familia Copilăria […]

PROGRAM DE DEZVOLTARE PERSONALĂ A ȘCOLARULUI MIC PRIN ACTIVITĂȚI ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE. Competențe generale

În ceea ce privește dezvoltarea personală a școlarului mic prin activități de arte vizuale, vizăm următoarele obiective. Exprimarea de idei/ experiențe și emoții/ sentimente în limbaj vizual. Receptarea și transmiterea unor mesaje exprimate în limbaj vizual, în contexte variate. Dobândirea stării de bine și a încrederii în sine prin activități specifice artei vizuale și abilitățior […]

PROGRAM DE DEZVOLTARE PERSONALĂ A ȘCOLARULUI MIC PRIN ACTIVITĂȚI ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE. Argument

Dezvoltarea personală reprezintă totalitatea activităților realizate de un individ în scopul autocunoașterii și autodepășirii sale. Este un proces personal continuu și de durată, de dezvoltare și adaptare a propriului Eu la cerințele mediului socio-cultural. Din punct de vedere semantinc termenul de dezvoltare are sensul de creștere, evoluție, progres, astfel că, prin dezvoltare personală, putem spune […]

Orele de arte vizuale și abilități practice – context favorabil cunoașterii elevilor

Pe parcursul orelor de arte vizuale și abilități practice, învățătorul poate culege o multitudine de informații despre copil. Comportamentul verbal și nonverbal manifestat de acesta oferă informații despre el, fiind nevoie ca învățătorul să urmărească o serie de indici comportamentali pe parcursul acestor cursuri și nu numai: Modul în care copilul se angajează în activitatea […]

Ce sunt artele vizuale?

Artele vizuale sunt acele creații la care te poți uita, precum un desen sau o pictură. În această listă am putea enumera: desenul, pictura, sculptura, arhitectura, fotografia sau filmul[1]. ”Artele vizuale sunt o clasă de forme de artă ce includ pictura, sculptura, filmul și fotografia precum și altele, arte ce se concentrează pe crearea lucrărilor ce se desfășoară în […]

Imaginația și particularitățile la școlarul mic

De-a lungul perioadei primilor ani de școlarizare se asigură câteva condiții de bază pentru dezvoltarea capacităților imaginative, precum acumularea experienței de viață și de cunoștințe din diverse domeniii, amplificarea interesului pentru observarea mediului înconjurător, a oamenilor și preocupărilor lor, dar și, așa cum am observat în capitolele anterioare, o creștere a capacităților mentale, care îl […]

Personalitatea școlarului mic

Școala și învățarea determină numeroase schimbări semnificative în planul personalității copilului de-a lungul ciclului primar. Un rol important în formarea personalității acestuia o au relațiile sociale și caracteristicile acestora, referindu-ne aici atât la relațiile cu familia, cât și la viața socială în ansamblul său. Relațiile afectuoase dintre părinți și copii duc la efecte pozitive. Copiii […]

Despre daci și romani pe înțelesul copiilor

Privește cu atenție aici!  Este harta fizică a României. Poți observa cum arată Podișul Transilvaniei: s-ar zice că țara noastră este un fel de mare cerc în jurul Transilvaniei. Ei bine, acolo s-a născut neamul românesc. Sursele arheologice și documentare ne relevă prezența unei ramuri indo-europene. Pe reprezentanții ei unii i-au numit daci (în special […]

Am un elev cu ADHD. Cum pot să îl ajut

Deficitul de atenție și hiperactivitate este una dintre cele mai intânlite tulburări care apar în copilărie. Copii cu ADHD prezintă deteriorarea unei multitudini de comportamente, acasă, la școala și în relaționarea cu colegii. Netratată, aceasta tulburare poate avea efecte adverse pe termen lung, atât în adolescență cât și în viața adultă. Principalele caracteristici ale ADHD […]

Activitățile extracurriculare, șansa copiilor de a-și dezvolta abilități esențiale pentru viață

Nu de foarte mult timp, educația nonformală a început sa fie în voga și la noi în țară. Acest concept a apărut pentru prima data prin anii ’60 și venea ca o completare la educația formală, adică aceea predată în instituțiile de învățământ[1]. Ca educator, nu pot decât să încurajez și să ma implic activ […]

Ce trebuie să știm despre învățământul privat din România

În perioada regimului comunist, învățământul a constituit atribuția exclusivă a statului, învățământul privat fiind nepermis. Pe fondul schimbărilor ce au intervenit în sistemul românesc de învățământ după revoluția din 1989, legislația permite pe lângă sistemul public al serviciilor educaționale și funcționarea unor instituții care oferă servicii educaționale cu caracter privat. Legea învățământului nr. 84 din […]