Entries by prof. Lidia Velici și prof. Eugenia Georgescu

Bariere în relația școală- familie și modalități de înlăturare a acestora

Educația copiilor este scopul comun al familiei și al școlii, scop care poate fi realizat eficient doar printr-o relație de parteneriat, prin înțelegerea rolurilor, divizarea competențelor, responsabilităților și a funcțiilor între părțile implicate, prin investirea comună a resurselor de timp, prin împărtășirea informațiilor; prin soluționarea în comun a situațiilor problematice etc. Relațiile dintre școală si […]

Rolul familiei în educația copilului

Termenul „familie” provine din limba latină – „famulus” (servitor), care conform Dicționarului etimologic al limbii latine reprezenta „ansamblul sclavilor și al servitorilor care trăiau sub același acoperiș, iar apoi casa în întregime: pe de o parte stăpânul, pe de alta soția, copiii și servitorii” (cit. in. Bulgaru, M, p. 80). Prin extensie de sens, familia […]

Parteneriatul dintre familie și școală în lume și în societatea românească

Parteneriatele școală – familie au la bază ideea că profesorii, elevii, părinții sunt parteneri în educație. Cum parteneriatul presupune ideea de echipă, de pereche, de grup sau asociație, este lesne de înțeles că un astfel de parteneriat presupune implicare, efort, bune intenții, scop comun și rezultate valoroase. În jurul elevilor se creează o comunitate de […]

Parteneriatul școală- familie din perspectiva marketingului

Educația poate fi privită ca un sistem de bunuri educaționale și, în acest context, capătă semnificații deosebite totalitatea  instituțiilor și activităților implicate în promovarea și difuzarea ei. Educația are în vedere valori care se referă la nevoile umane. Marketingul este o știință a vânzării și o artă de a convinge clienții să cumpere. După alții, […]

Noua socializare: între ecranul televizorului și tehnologiile “touch”. Comportamentele de comunicare ale copiilor între 3 și 6 ani

Fără îndoială că  acestei vârste de formare “instituționalizată” (3-6 ani) i-au fost dedicate studii complexe, din mai multe unghiuri disciplinare și transdisciplinare (sociologia educației, psihologie educației, psihologia vârstei școlare, psihologia vechii educații, sociologia comunicării etc.). Mai multe contribuții au venit dinspre istoria studiilor despre  copilărie, culminând în Filosofia Luminilor a lui Jean Jacques Rousseau, care […]

Cognitiv și metacognitiv în practica rezolvării problemelor de matematică

Rezolvarea problemelor de matematică poate fi privită ca o povară, un obstacol sau ca o provocare. Aceasta în contextul în care rezolvarea problemelor a devenit elementul central în învățarea matematicii. Aspectul mai special constă în faptul că raționamentul matematic pare să fie, după opinia specialiștilor, independent de învățare. Tot ceea ce putem să supunem învățării […]

Cum înlăturăm monotonia din timpul lecțiilor. Mici “trucuri” pentru profesori

Pentru a se simți confortabil, copiii trebuie să beneficieze de un mediu organizat, care să le asigure “predictibilitate și control” asupra acestuia. “Cercetările arată că utilizarea rutinelor la nivelul clasei influiențează în mod semnificativ atât comportamentul elevilor, cât și învățarea.” P. 33 Rutina este obișnuința de a gândi sau acționa la fel în mai multe […]