Intrari dupa prof. Marian Marin

Strategii pentru crearea și aplicarea regulilor la clasă

Un aspect important ce ține de un management eficient al clasei îl reprezintă crearea și aplicarea de reguli. Rolul lor este acela de a asigura derularea activităților școlare în parametri optimi, pe de o parte, dar și de a orienta comportamentele copiilor până când aceștia își pot dobândi autocontrolul. Momentul cel mai potrivit pentru a […]

Rolul profesorului în reușita școlară

În orice analiză care are ca obiect succesul școlar sunt cuprinse aspectele care se referă la elevi. Astfel, se trec în revistă și se detaliază pe de o parte factorii ce țin de particularitățile individuale ale elevilor care le influențează nivelul rezultatelor, cum ar fi capacitatea intelectuală, formarea unor trăsături de personalitate, a interesului și […]

Creativitatea matematicii

Mai deunăzi purtam o discuție cu un  prieten despre imaginațe. La un moment dat, replica acestuia la a fost:   „…- cum domnule, voi ăștia de matematică aveți imaginație, puteți fi creativi? Păi nu folosiți numere, reguli,.. si geometria aia … ” Am luat-o ca pe o glumă si m-am amuzat împreună cu el. Însa reflectand […]

Nevoia de evaluare

Errare humanum est – Seneca Ca elevi sau studenți, cu toții am trecut, nu odată, prin situația deloc plăcută de greși. Iar la conștientizarea erorii s-a adăugat de multe ori reacția negativă a celui aflat la catedră, care ne-a taxat și nu a făcut altceva decât să ne sporească dezamăgirea, teama sau chiar pierderea interesului […]

Aspecte metodologice privind rezolvarea problemor de coliniaritate

Lecția este considerată forma de bază a desfășurării procesului instructiv-educativ, forma științifică de organizare a acestui proces în școală.Înțeleasă în stilul clasic de organizare (verificare, predare, fixare) lecția a constituit subiectul multor critici.Acestea se referă mai ales la rolul preponderent al profesorului și la rolul subordonat al elevului în timpul predării, la capacitatea relativ scăzută […]

Matematica – între joc și performanță. Activitate concurs desfășurată între două grupe de elevi din clasele a V-a

Obiectivul principal al acestei activități este de a oferi un cadru organizat în care elevii să-și exerseze și să-și dezvolte capacitățile de interpretare a unui enunț matematic, de explorare/investigare a modalităților de rezolvare, de comunicare în limbaj matematic. Jocul pe echipe are rolul de face însușirea noțiunilor matematice mult mai interesantă pentru copii și de […]

Tipurile de învățare în contextul actual

În procesul complex al învățării se presupune că cel care învață  își construiește activ propriile sale structuri mentale pentru învățare. Aceste structuri există în creier sub forma unor dispoziții denumite scheme mentale prin care se organizează efectele produse de învățare astfel încât devenim conștienți de ceva- o persoană, o problemă, un subiect- și suntem capabili, […]

Algoritmizarea matematicii, esențială în procesul de învățare

 Metodă frecvent utilizată în cadrul activității didactice la matematică, algoritmizarea presupune existența unor scheme logice care să permită rezolvarea unor sarcini de lucru. Conform specialiștilor în metodică, algoritmii reprezintă un grupaj de scheme procedurale, o suită de operații standard prin parcurgerea cărora se rezolvă o serie mai largă de probleme asemănătoare. Algoritmizarea reprezintă o metoda […]

Rolul problemelor în învățarea matematicii

Fără a exagera, se poate afirma că, în învățământul preuniversitar, factorul decisiv în învățarea matematicii îl constituie rezolvarea de probleme și exerciții. “Rezolvarea problemelor a fost baza învățământului încă de pe timpul papirusului Rhind. Opera lui Euclid poate fi considerată ca o contribuție pedagogică care constă în disecarea geometriei în diferite probleme ușor de dominat. […]

Învățarea prin descoperire în metodica matematicii moderne

Descoperirea, ca mijloc de instruire, constituie aspectul unor intense preocupări ale didacticii moderne. Găsirea unor soluții în diferitele probleme concrete presupune o activitate de descoperire. Astfel, elevii pot să descopere o formulă, o noțiune, un principiu, o regulă, definiție sau teoremă. Descoperirile de tip didactic sunt de fapt niște redescoperiri, întrucât elevii, în general, descoperă […]

OLIMPISMUL ȘI EDUCAȚIA

Într-o lume tot mai izolată, mai puțin dispusă pentru socializare, cooperarea între factorii educaționali  devine necesară și se impune și ca obligație morală din partea acestora pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza, prin exemple și modele, cu adevărate valori ale spiritualității umane. Educația și-a multiplicat necontenit formele de organizare, odată cu evoluția societății, […]