Intrari dupa prof. Nicoleta Stancu

Jocul, secretul ascuns al succesului

În parc, o doamnă îmi povestește despre grădinița unde merge fiul ei, Ș.: “Acum sunt mulțumită de grădinița la care merge fiul meu. În fiecare zi vine acasă cu 2-3 fișe. Îmi spune că la grădiniță doamna mereu le dă ceva să lucreze. Din păcate, afară nu mai au timp să iasă. Copiii au de […]

Rolul cooperării dintre profesori și copii

În cadrul evaluării, un rol important îi revine cooperării atât între copii, cât și între profesori și copii. Aceasta are loc atunci când partenerii definesc împreună criteriile relative la evaluare. În contextul școlar actual, când violența și agresivitatea sunt din ce în ce mai prezente, unii autori sugerează faptul că învățarea cooperării întărește climatul de […]

Ce ar trebui să știm despre dezvoltarea copilului preșcolar?

Abordările psihopedagogice actuale au pus un accent deosebit pe identificarea particularităților de vârstă și individuale ale copiilor subliniind astfel creșterea interesului pentru tratarea diferențiată a copiilor. “Cunoașterea copilului este cheia de boltă a pedagogiei” (Ed. Claparede). La fel de importantă este cunoașterea personalității copilului, ca și cunoașterea lumii în care și cu aportul ei, învățământul […]

Instruirea diferențiată

Pedagogia diferențiată este definită ca o pedagogie individualizată care recunoaște elevul/preșcolarul ca o persoană având reprezentările sale proprii asupra situației de formare; o pedagogie variată care propune un evantai de demersuri, opunându-se astfel „mitului identitar” al uniformității, al falsei democrații conform căreia toți trebuie să muncească în același ritm, în aceeași durată și urmând aceleași […]

Definiția copilăriei este jocul

Prin joc, copiii experimentează și descoperă lumea. Jocul îi pregătește pe copii în găsirea propriilor soluții, fără intervenția unui adult. Jocul le stimulează imaginația și creativitatea, îi ține atenți și activi, le incită curiozitatea, le dă încredere în sine să facă noi descoperiri. Prin joc, copiii devin exploratori și descoperitori a unei noi lumi. Joaca […]

Conceptul de integrare în context educațional

Noile tendințe de integrare a conținuturilor au ca scop punerea copilului în situația de a intra în contact cu un ansamblu de conținuturi aparținând mai multor domenii. Putem considera integrarea ca având două dimensiuni: orizontală și verticală. Astfel, se pot integra mai multe categorii de activitate aparținând unor domenii diferite. Ca  ex: pentru abordarea temei […]

Rolul muzicii în educația preșcolarilor

Muzica, cea mai profundă și complexă dintre arte, este exprimarea ideilor și sentimentelor prin mijlocirea sunetelor muzicale. Mesajele ei sunt adresate afectivității, sensibilității. Ea dă naștere unor puternice sentimente estetice care sprijină dezvoltarea intelectuală a copiilor. Muzica este prezentată în nenumărate manifestări ale vieții noastre. Ea ne încântă, ne bucură sau ne întristează, ne dezvăluie […]

Evaluarea copilului preșcolar

Importanța majorã ce se acordã preșcolaritǎții este fundamentatã de ideea potrivit cãreia  educația din aceastã perioadã poate marca cea mai influentã dezvoltare optimalã a copilului. Printre studiile de specialitate se evidențiazã o explicitare a problematicii evaluãrii și instruirii diferențiate prin prisma cercetãrilor prof. dr. Howard Gardner care susține prin lucrãrile sale de cercetare cã existã […]

Educația pozitivă – cheia succesului?

Ne aflăm într-o perioadă în care se manifestă o creștere accentuată a interesului în ceea ce privește teoriile legate de creșterea copilului și tocmai acest lucru ne-ar putea face să ne simțim derutați. În acest moment există foarte multe ghiduri, cărți, articole, emisiuni de televiziune și radio în care este abordat subiectul “educație/creșterea copilului”. Se […]

Diferențele de gen și dezvoltarea abilităților emoționale și sociale ale copiilor

Într-o lume plină de roluri, copiii încearcă și învață, încă de la vârste foarte mici, ce înseamnă să fii băiat sau fată, fiind expuși la mulți factori care le influențează în mod direct comportamentul și atitudinile cu privire la rolurile de gen. Acestea se învață pentru prima oară în mediul de acasă, prin interacțiunea cu […]

Și totuși, diferiți!

Pedagogia diferențiată poate fi definită ca o „pedagogie individualizată care recunoaște copilul ca o persoană având reprezentările sale proprii asupra situației de formare; o pedagogie variată care propune un evantai de demersuri, opunându-se astfel „mitului identitar” al uniformității, al falsei democrații conform căreia toți trebuie să muncească în același ritm, în aceeași durată și urmând […]

Instruirea diferențiată – definiții, modele de instruire

Preocupările de analiză în teoria instruirii se regăsesc din cele mai vechi timpuri, iar delimitările conceptuale confirmă complexitatea și importanța acestui fenomen. ”Conceptul “didactică” își are originea etimologică în termenii grecești “didaskein” (a învăța), “didaktikos” (instrucție, instruire), “didasko” (învățare, învățământ), “didactike” (arta învățării). Acești termeni sugerează faptul că sfera de cuprindere extrem de extinsă a […]