Intrari dupa prof. Nicoleta Stancu

Timp pentru joc

Pentru copii, jocul este mișcare, învățare, distracție, este parfumul copilăriei. Copiii cresc rapid într-o lume în continuă mișcare care parcă nu pare pregătită niciodată să întâmpine nevoile acestora, așa cum și-ar dori ei, după putința lor. În mod constant, copiii au tot mai puțin timp să se joace, față de copiii din generația anterioară. Din […]

Teoriei Inteligențelor Multiple și învățământul preșcolar

Cercetările au arătat că în primii nouă ani de viață, copiii cresc și se dezvoltă fizic, socio-emoțional, cognitiv și își formează limbajul. Pe baza acestor cunoștințe privind dezvoltarea tipică, cadrele didactice, care aplică metodele pentru o instruire diferențiată, planifică activități și creează un mediu educațional adecvat vârstei fiecărui copil. În același timp, fiecare copil are […]

10 minute într-o grupă de grădiniță. Ce poți observa

Grupa mijlocie. O activitate obișnuită la grădiniță. După scurgerea primelor 10 minute, o parte dintre copii rămân atenți, fiind atrași de dinamica activității. Alții se uită pasiv, vrând să dea impresia că înțeleg ce se spune, iar alți copii se mișcă necontenit pe scaun, alunecă ușor, dar hotărât, până ajung sub scaun.  Educatoarea îi observă […]

Teoria inteligențelor multiple pentru o altfel de abordare a învățării

Inteligența a fost un concept mult studiat de-a lungul istoriei. In primele teorii ale psihologiei, inteligența echivala cu abilitățile de gândire referindu-se la cât de bine învață un individ. In zilele noastre, teoriile moderne prezintă inteligența ca fiind multidimensională și dinamică. Acest fapt este prezentat în urmatoarele teorii ale diferențelor individuale: teoria lui J. P. […]

Sensul vieții Autor: Alfred Adler – Recenzie

Alfred Adler, medic și psiholog s-a desprins de școala de psihanaliză freudiană pe care, prin cercetări și experiență proprie, a combătut-o atât teoretic, cât și practic prin argumentele teoretice, puternic demonstrate, prin rezultatele practice obținute în terapia copiilor și adulților. A creat o nouă concepție denumită – “Psihologia individuală”, concepție care și-a dovedit valabilitatea de-a […]

Cum să dezvolți creativitatea copiilor prin joc – Exemple de bune practictici

Copiii sunt prin natura lor programați să fie curioși. Această caracteristică este cea care mă fascinează de fiecare dată când stau de vorbă cu copiii. Pentru că fascinația poate duce la aflarea unor lucruri extraordinare, îmi place să-i provoc prin întrebări pentru a afla răspunsuri din cele mai uimitoare, care dau sens lumii extraordinare a […]

Particularitățile perceperii, însușirii și interpretării muzicii de către preșcolari

Muzica îi impresionează de timpuriu pe copii. }ndeosebi cântecele le produc emoții plăcute și puternice, le însoțesc jocurile și plimbările, fac parte din distracțiile lor. In perioada preșcolară, se constată o creștere evidentă a posibilităților vocal-educative ale copiilor. Ei încep să perceapă elementele de bază ale muzicii, adică ritmul și melodia și să execute mici […]

În drum spre grădiniță. Anxietatea la copii

Cu toții ne-am îndreptat, la un moment dat, gândurile către un eveniment foarte important: prima zi de grădiniță. Cu toții am fost preocupați de reacția copilului pentru care a venit momentul să exploreze și alt spațiu decât cel familiar lui. Va începe grădinița. Oare va primi bine vestea? Va plânge? Va înțelege că întotdeauna părinții […]

Un start bun la grădiniță

Cu siguranță, grădinița de astăzi nu mai este grădinița pe care o știam noi cu mulți ani în urmă, așa cum nici copiii nu mai au aceeași abordare a provocărilor. Pentru ca adaptarea la grădiniță să fie cât mai ușoară, pregătirea copilului trebuie să înceapă cu mult timp înainte. Când spun mult timp, nu mă […]

Importanța educației muzicale pentru preșcolari

Muzica, cea mai profundă și complexă dintre arte, este expri­marea ideilor și sentimentelor prin mijlocirea sunetelor muzicale. Mesajele ei sînt adresate afectivității, sensibilității. Ea dă naștere unor puternice sentimente estetice care sprijină dezvoltarea inte­lectuală a copiilor. Muzica este prezentată în nenumărate manifestări ale vieții noas­tre. Ea ne încîntă, ne bucură sau ne întristează, ne dezvăluie […]

Contribuția educației fizice la dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor

În accepțiunea Comisiei Europene, definiția competențelor – cheie este următoarea: „Competențele – cheie reprezintă un pachet transferabil și multifuncțional de cunoștințe, deprinderi (abilități) și atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru incluziune socială și inserție profesională. Acestea trebuie dezvoltate până la finalizarea educației obligatorii și trebuie să acționeze ca un fundament […]