Intrari dupa prof. Petre Ghergu

Considerații asupra educației plastice

Educația plastică are un rol deosebit în formarea personalității umane și trebuie integrată cât mai firesc în procesul de învățământ, din perioada preșcolară – grădiniță – până în perioada finalizării studiilor superioare, desigur adaptate fiecărei grupe de vârstă, în parte. În grădiniță se vor pune bazele educației plastice, acestea având un rol important, deoarece asigură […]

Considerații asupra unor tehnici de lucru specifice artelor vizuale: pictură pe sticlă, pastel, ceracolor și mozaic (I)

Materialele și instrumente (pensule, creioane, bețișoare, penițe și tocuri, culori tip cariocă folosite în cadrul activităților artistico-plastice ale elevilor impun și familiarizarea acestora cu anumite tehnici de lucru. Însușirea lor de către elevi este tot atât de importantă ca și cunoașterea unor noțiuni plastice (modelare, modulare, fuzionare etc) și necesară precum mecanizarea deprinderilor de scris […]

Un aspect al legislației internaționale privind patrimoniul cultural imobil – Carta de la Veneția (mai 1964)

Patrimoniul cultural, sub toate formele sale – natural, mobil, imobil – este o moștenire a tuturor oamenilor, aparținând generațiilor prezente dar și celor viitoare, acestora din urmă trebuind să le fie transmis autentic și nealterat. Deci, este datoria fiecăruia dintre noi, în cele din urmă, să fim părtași la conservarea lui.[2] O parte importantă a […]

Succintă analiză plastică. Studiu de caz – compoziția Casa pădurarului a artistului vizual Viorel Mărginean

Viorel Mărginean[1] este un artist plastic român, contemporan. S-a născut în 1933, într-o familie de țărani din satul Cenade, din județul Alba.. Este membru de onoare al Academiei Române, din anul 2006.[2] De asemenea este și membru al Academiilor din Paris și Roma.[3]             Studiile și le realizează la Cluj, în cadrul Școlii Medii de […]

Compoziția decorativă. Elemente și principii ale artei decorative

Compoziția ”constă în modalitatea de organizare a elementelor de limbaj plastic într-un ansamblu omogen, echilibrat, unitar, capabil să transmită privitorului emoția și mesajul autorului.”[1] În artele vizuale compoziția are două mari coordonate, în funcție de ramurile artei: compoziția plastică și compoziția decorativă. Compoziția plastică ”este spațiul plastic creat pe o sprafață ca un tot unitar […]

Considerații asupra artei decorative

Cuvântul decorativ este definit ca un ”termen care indică rezolvarea unei opere artistice cu ajutorul unor elemente ornamentale și de împodobire, raportate autonom la structura generală, la volumul sau suprafața operei. Artele decorează un ansamblu arhitectonic sau produc obiecte utile, cu aspect estetic – imprimeuri, tapiserie, ceramică, sticlă, feronerie, mobilier.”[1] Un nou sens acordat noțiunii […]

Considerații asupra câtorva tehnici de lucru specifice orelor de Educație plastică

În Educația Plastică, un rol important îl joacă, pe lângă elementele de limbaj plastic, și tehnicile și instrumentele de lucru specifice artelor vizuale. Tehnicile de redare ale liniei plastice sunt folosite în toate ramurile artelor vizuale: pictură (linia plastică poate să aibă diferite forme: grosă, subțire, dreaptă), sculptură (linia realizată prin incizia sau excizia materialului), […]

Educația artistică plastică – între formarea personalității și formarea gustului estetic

”Arta «vorbește» celui care a învățat să o asculte; arta emoționează în măsura în care receptorul are gradul de instrucție necesar pentru a o înțelege și pentru a fi emoționat.” [1]                                           Secolul XXI este influențat puternic de o explozie a artei, în general, și a artei plastice, în specilal. Toată viața contemporană este ghidată […]

Suprafața și volumul din perspectiva orelor de Educație Plastică – considerații

Munca de educator / învățător / profesor este una dintre cele mai nobile cauze, o muncă în care se investesc speranțe, încredere și multă energie, o muncă în care este nevoie de multă înțelegere, calm, tact pedagogic asociate cu o înaltă ținută intelectuală și morală, dar și cu o permanentă autoeducare și autodepășire. Încă din […]

Considerații privitoare la linie ca element de limbaj plastic, în viziunea lui Paul Klee

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, Istoria Artei cunoaște o perioadă potentă din punct de vedere al problematizării și teoretizării artei, prin prezența unor profesori-artiști prezenți în cadrul Școlii de la Bauhaus. În 1919, arhitectul Walter Gropius pune bazele acestei instituții, în care vor activa maeștrii ai picturii moderne ca: Paul […]

Considerații asupra educației plastice și asupra liniei ca element de limbaj specific artelor vizuale

Educația plastică are un rol deosebit în formarea personalității umane, ca o parte componentă a acestei pregătiri, punându-se problema integrării ei cât mai normale în procesul de învățământ, din perioada preșcolară – grădiniță – până în perioada finalizării studiilor superioare, desigur adaptate fiecărei grupe de vârstă, în parte. În grădinițe se vor pune bazele educației […]

Sculpturi bucureștene, martore ale clipelor și ale istoriei

Zilele se succed zgomotos, alert, pline de căldura verii sau de frigul iernilor imaculate, mohorâte sau dimpotrivă, senine. În această goană zilnică, trăim noi oamenii, bucureșteni sau nu… În această goană fiecare locuitor al orașului București – căci despre el vom vorbi – trece, de cele mai multe ori nepăsător, pe lângă monumente de arhitectură, […]