Entries by prof. Simona Nicolae

O cale pentru a reduce stresul din viața noastră

Nesiguranța, incertitudinea asupra viitorului și lupta pentru supraviețuire sunt factorii care îi conduc pe oameni la mult stres și încordare, la depresie și izolare. Unele studii arată că persoanele care practică diverse hobby-uri sunt mai vesele, active, încrezătoare, longevive. Pentru a combate stresul putem încerca hobby-uri precum muzica, pictura, cititul, călătoriile, fotografia etc. Hobby-urile sunt […]

Să-i ajuți pe copii să aleagă armonia, frumosul, demnitatea

Ca în orice meserie, profesorul vizează atingerea unui anumit obiectiv, standard, o finalitate a demersului său didactic și toate activitățile care conduc la împlinirea acestui ideal constituie succesul dascălului. Succesul meu se concretizează nu numai prin achiziția unor cunoștințe, ci și prin aplicarea practică a acestora. De exemplu, anumiți copii obișnuiesc să aplice învățăturile despre […]

Adevărul, puntea către demnitate și moralitate

Adevărul este o valoare fundamentală din care rezultă buna-credință și buna purtare necesare în procesul de formare și dezvoltare a caracterului și personalității umane. Adevărul este puntea către dreptate și pace, către demnitate și moralitate. Educarea copiilor pentru a spune adevărul nu este un proces ușor – se desfășoară pe o perioadă mai lungă de […]

Importanța educației religioase

Vremurile de acum si de altădată au arătat în diferite situații că, pentru a deveni la un anumit standard de existență socială și evoluție umană, este nevoie de credință, pentru că „a fi sau, mai degrabă, a deveni om înseamnă  a deveni religios” (Mircea Eliade). Educația religioasă nu îndoctrinează și nu dăunează cu nimic firii […]

Credința ca virtute și necesitate în viața noastră

Cuvântul credință are diferite înțelesuri. Astfel, uneori, credința este sinonimă cu părerea, certitudinea, încrederea, statornicia. Sensul credinței este însă în adevăr; ea este tendința activă despre adevăr. Lipsa de adevăr nimicește credința. Ea se deschide numai când are garanția adevărului, garanție izvorâtă de obicei din valoarea morală a persoanei în care crezi, dar și din […]

Atât de mic, atât de mare…

Răsăritul cel frumos, Ne vestește cu folos, O minune arătată, Într-o iesle-ndepărtată. Atât de mic, atât de mare, Aduce lumea la închinare, Sfantă îi este menirea, Cu numele – Mesia. Preacurata Maica Sa, Cu brațele-L cuprindea, Pruncul blând o căuta, Dragoste mare avea. Din sat în sat, Ies copiii pe-nserat, Pământul rodnic stăbat, Slăvind Sfântul […]

Șoapte de toamnă….

Vântul fluieră duios, Și cu nostalgie cheamă, Pe cărări roșii de toamnă, Frunzele la dans în taină. Vin în valuri arămii, De secole se stâng mii, Vorbe, șoapte își trimit Cu un aer domolit. Privite din înălțime, De munți cu păsări blajine, Mângâiate de pătrar, Cu blândețe se retrag…

Aleasa

Dintre toate ești aleasă, Să veghezi asupra noastră, Să devii a lumii Maică, Și a cerului Crăiasă. Ca o Maică iubitoare, Mergi la Fiul Tău cel Mare, Spre a cere îndurare, Pentru cei ce vor iertare. Neâncetat îți căutăm, Chipul Sfânt să-l lăudăm, Peste neamuri oglindești, Și pe noi ne izbăvești!

Care este semnificația pelerinajului religios

       Ne aflăm într-o perioadă în care mulți dintre noi ne pregătim să călătorim, să evadăm în locuri cât mai frumoase și atractive, locuri mai mult sau mai puțin religioase, cu mai multă sau mai puțină pregătire spirituală, duhovnicească sau convingere.        Încep prin a spune că pelerinajul religios este un exercițiu și o meditație […]

Porumbelul luminos

Strălucește ca un soare, Stă în infinit cu slave. Are aripi diafane, Ce străbat mări și oceane. Iar privirea-i o scânteie, Ce aprinde o lactee. El e porumbel cuminte, Și împarte slove sfinte. Frumusețea-i este neasemuită, Și de om neînchipuită. Umblă de la marginea pământului, Până-n înaltul cerului. Iute-i mult ca fulgerul, Și prezent ca […]

Învierea lăudată !

Din iubire se arată, Două firi cu Sine poartă, Sfântă și chiar omenească, Săvârșind cu fiecare Izbăvire și iertare. Mergând, intră în cetate, Întristat si-ndurerat, Oamenii ce-L așteptau Răstignire, mai târziu cereau. Trădat și judecat, Stă cu capul aplecat, Apărare nu dorește E rănit și nu vorbește. Sfințenie lumii dăruia Si cu milă o privea […]

Unicitate

Egale și unite, Trei Persoane mărite, Stau de veghe contenit, Și privesc din Răsarit, La o lume înnoită, De demult plănuită. Cel dintâi Creator, Pe vecie Stăpânitor, Peste cete îngerești, Și secole omenești, În lume cuvântător, Și mereu îndurător. Fiu de Creator, Pentru noi Mântuitor, Coborând din înălțime, Având o sfântă misiune: Să ridice cu […]