Bune practici pentru ora de Muzică și mișcare

Deși este considerată de multe ori o materie „neimportantă”, în comparație cu matemetica, de exemplu, muzica are un rol central în formarea oricărui om. Muzica este cea care contribuie la dezvoltarea intelectuală a copiilor, care îi ajută să își exprime cu mai mare ușurință emoțiile, care le dă ritmul interior. De aceea, noi, profesorii, trebuie să acordăm o mare atenție pregătirii orei de muzică și de mișcare, pentru a reuși să ne atingem scopurile educaționale.

În rândurile de mai jos vă invit să urmăriți metoda pe care am ales-o pentru a preda lecția de muzică, astfel încât să îi implic pe toți elevii și să reușesc să le dezvolt o serie de competențe vitale. 

COMPETENȚE URMĂRITE:

Receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de limbaj muzical;

-Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei;

-Exprimarea unor idei, sentimente și experiențe prin intermediul muzicii și mișcării, individual sau în grup.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

La sfârșitul lecției elevii trebuie:

O1 să cânte individual sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm;

O2 – să  se manifeste liber, adecvat, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcție de conținutul și caracterul muzicii;

O3 – să  execute un dans cu mișcare repetată, pe un cântec simplu sau pe audiție;

O4 – să creeze unele linii melodice simple sau a unor combinații ritmice și asocierea acestora cu mișcări adecvate. 

Strategii didactice:

Resurse  procedurale

  1. a) conversația, explicatia, exercițiul, jocul didactic, demonstrația.
  2. b) materiale: calculator, cartoane colorate cu mesaje .
  3. c) organizatorice : frontal, individual, pe grupe;
  4. d) spațiale : sala de clasă
  5. f) umane : 16 elevi 

Bibliografie :

*** Programa școlară pentru clasa I, anexa 2 la OMECTS nr. 3656/29.03.2012, București, 2012

  • Îndrumător pentru predarea muzicii la clasele I-IV (1978), Editura Didactică și Pedagogică, București;
  • Burlacu, Decebal; Victoria Karpis (1995), Culegere de cântece pentru școlari, Editura Gheorghe Cârțu Alexandru;