O călătorie prin istoria muzicii

De-a lungul istoriei muzica a cunoscut o evoluție extrem de complexă și variată,  dat fiind faptul că este determinată mereu de o mulțime de factori precum cel social, istoric, psihologic, interuman și creativ. În funcție de epoca la care ne referim intersectarea acestora a dus la elaborarea unui număr incredibil de piese și genuri muzicale și a unor nume de compozitori care se află constant în repertoriul interpreților din ultimele decenii.

Această carte poate fi considerată un ghid, în care ne sunt descrise succint perioadele, creatorii și elementele fundamentale ale muzicii universale de-a lungul vremii. Cuprinsul cărții ilustrează aspecte ale muzicii din Antichitate – gruparea instrumentelor, muzica din orient ș.a.; înaintând prin perioada Evului mediu – muzica sacră și profană, precum și izvoarele notației musicale;  evoluția Renașterii în anumite teritorii.

Alte curente precum Barocul și Clasicismul, sunt evidențiate prin diverse informații cu privire la componentele limbajului muzical, a formelor și a genurilor din epoca respectivă. Romantismul este privit puțin mai aparte fiind reflectată o paletă mai largă și posibil mai detaliată a evoluției acestuia, iar manifestarea Modernismului este descrisă în planul unor diverse teritorii la nivel global.

Conținutul reflectă o organizare a spațiului geografic al tuturor desfășurărilor muzicale, câteva precizări cu privire la elementele limbajului muzical, formele, genurile și reperele estetice muzicale, relevând astfel particularitățile și varietatea prin care se conturează fiecare capitol. De asemenea, în descrierea fiecărui curent se poate observa sublinierea compozitorilor și a operelor acestora, precum și o prezentare scurtă a celor mai importante momente din viața lor și a influențelor sociale care au existat. Acesta poate fi un mod foarte bun pentru a imprima în mintea cititorului importanța dată de acești creatori în dezvoltarea și manifestarea curentului de care aparțin și implicit în determinarea și realizarea noilor premise muzicale prin evoluția ideilor și a limbajului muzical.

Volumul urmărește o prezentare bine structurată, dezvoltată și accesibilă a istoriei și culturii muzicale, putând fi adresat atât tinerilor ce aprofundează muzica spre un nivel profesionist, cât și melomanilor, persoanelor ce doresc o îmbogățire a cunoștiințelor muzicale sau o perspectivă mai extinsă asupra acestui domeniu. Autorii Grigore Constantinescu (renumit critic, muzicolog) și fiica sa Irina Boga (tânăr cercetător în muzicologie) dovedesc prin acest volum pasiunea și devotamentul pentru arta muzicală, precum și capacitatea de a exprimare a conținutului printr-un limbaj plăcut și ușor de înțeles.

„În esență, volumul ar putea fi un instrument de lucru, o lectură agreabilă, poate utilă, în domeniul artei muzicale, fără a impune criterii elitiste, cu dragoste către cei care au iubire pentru frumosul muzical.” (Grigore Constantinescu)