Cele mai eficiente metode de predare sunt cele care îi provoacă pe elevi să descopere

Întotdeauna între predare și învățare a existat o strânsă relație, deși acestea  reprezintă doar două dintre componentele procesului de învățământ.

Pentru ca actul instructiv-educativ să fie eficient și să faciliteze noi conexiuni între conceptele pe care elevii și le vor însuși, un rol important îl au metodele pe care profesorul le utilizează pentru a transmite informațiile.

În funcție de metodele folosite, dar și de măiestria cadrului didactic, elevul își poate dezvolta gândirea critică, poate face anumite raționamente și, totodată,  poate deveni flexibil în gândire și mai ales în modul de operare.

Metoda reprezintă un drum eficient sau o cale de urmat spre atingerea sau realizarea unor obiective, fiind un cumul de factori.

Abordarea si aplicarea metodelor moderne în cadrul disciplinelor facilitează înțelegerea conceptelor și stabilirea de interacțiuni trans și interdisciplinare.

Cele mai eficiente metode moderne s-au dovedit a fi cele care sunt adaptate grupului și nivelului de înțelegere la nivelul grupului.

Copiii ajung să înțeleagă mai ușor informațiile primite atunci când metodele alese sunt cele care stimulează cunoașterea și îi provoacă să descopere, să asocieze și să creeze noi conexiuni între concepte.

Învățământul tradițional românesc este în permanentă schimbare, mai ales din punct de vedere metodologic, fapt confirmat de numeroasele implicații științifice și, mai ales, de implentarea în școli a programelor ce au la bază utilizarea metodelor moderne și a metodelor activ-participative, în care elevul este în prim plan, ca actor principal ce pune în scenă noi și noi reprezentații, făcând conexiuni logice, descoperind și propunând teme ce abordează gândirea critică și abstractă.

Prin  metodele moderne aplicate și utilizate în cadrul tuturor programelor de învățare, elevii vor dobândi mai multă flexibilitate, încredere în sine și vor îndrăzni să descopere singuri calea spre cunoaștere, spre aplicabilitate și spre o abordare deschisă și interdisciplinară a conceptelor cu care vor opera atât pe parcursul școlarității, cât și în viitor.