Despre succesul unui dascăl

Aducând în discuție ceea ce am putea numi ”cea mai mare realizare din cariera de profesor”,  cred că unui dascăl îi este foarte greu să facă o nominalizare.

 De pildă, în fața acestei provocări, mie mi se derulează în minte imagini atât cu foștii, cât și cu actualii mei elevi și trăiesc o panică față de ideea că aș putea omite pe cineva. Nu este o infatuare, ci dragul pe care-l am față de fiecare elev, este mulțumirea mea pentru inocența și stropul de jovialitate a vârstei, pe care fiecare copil mi le oferă după puterile sale, făcându-mă să păstrez mai vie decât alți adulți, ceea ce numim cu toții „vârsta de aur” – copilăria. Un dascăl rămâne tânăr prin voioșia, puritatea și căldura elevilor săi. Ce oferă dascălul la schimb? Oferă ansamblul de noțiuni, valori și atitudini pentru care este specializat. Oferă o parte din căldura, înțelegerea, toleranța și puterea exemplului personal.

Succesul meu se măsoară în toate zâmbetele care luminează fețele elevilor când înțeleg un raționament, se scrie și rămâne la păstrare în mesajele pe care le primesc la sfârșitul unui ciclu școlar, se cuantifică în fiecare discuție, analiză, interpretare, sau explicație care a ajuns să contureze o noțiune în mintea elevului, care a dezvoltat un raționament, a adăugat noi cunoștințe bagajului său. Succesul meu ca dascăl îl descrie măsura în care reușesc să ajut fiecare copil pentru a-și dezvolta la maximum propriul potențial. Desigur că performanța se oglindește și în rezultatele elevilor obținute fie la concursuri și olimpiade școlare, fie la Evaluarea Națională—aceasta fiind forma ”văzută” imediat, considerată poate, ”concretă”. Dar dincolo de notele frumoase care ne bucură, aici am de spus un lucru foarte important: câștigul elevilor este modul de a gândi, este forma de a se exprima, este puterea de a alege armonia, frumosul, demnitatea—constituie dorința și puterea de mai târziu care acționează pentru asigurarea unui nivel existențial superior.

Așadar, cea mai mare realizare din cariera mea de profesor este ceea ce am reușit să transmit fiecărui elev în parte, este bagajul de cunoștințe, de atitudini și valori care să-i asigure calitățile necesare unei comunicări elevate, puterea de a alege și de a cultiva frumosul, abilitatea de a distinge valorile.