Dezvoltarea relațional-afectivă a elevilor

Preocupările adulților în ceea ce privește dezvoltarea personalității și a potențialului nativ al copiilor se focusează pe dezvoltarea bagajului cognitiv și mai puțin pe latura emoțională, relațională și afectivă. Dacă am aduce și dezvoltarea caracterului în discuție, ca  latură relațional-valorică a personalității, lucrurile s-ar complica și mai mult.

Eu mi-aș dori ca elevii mei să învețe de la școală și din relațiile pe care le dezvoltă cu cei din jur că este important întâi de toate, să își gestioneze emoțiile, indiferent că ele sunt pozitive sau negative. Așa cum am mai spus și în articolele precedente, cred că elevilor nu le lipsește educația intelectuală, mai ales că în familie se pune mare accent pe învățarea noțiunilor matematice, lingvistice, poate ca nici cea antreprenorială, dar au în schimb nevoie de educația spirituală, morală, estetică, precum și de alte laturi ale educației.

Menirea școlii este să colaboreze cu familia elevului, în așa fel încât abilitățile emoțional-comportamentale ale copiilor să poată fi dezvoltate cât mai eficient, relațiile stabilite cu colegii și comunitatea să poată fi consolidate și adaptate în permanență schimbărilor sociale ce intervin pe parcursul evoluției umane.

Viața afectivă a elevului este extrem de amplă și parcurge etape diferite ca urmare a dezvoltării psiho-fizice, de aceea este important ca profesorul să surprindă aceste elemente și să vină în sprijinul copilului ori de câte ori aceste transformări firești par să-l perturbe atât afectiv cât și comportamental.

Dezvoltarea trăsăturilor de caracter debutează în familie, însă contextul școlar este favorabil manifestărilor relaționale. De aceea, un obiectiv important îl reprezintă existența activităților de învățare, menite să stimuleze latura relațional-valorică a personalității prin comportamente de tip proactiv.

 Dezvoltarea laturii emoțional-relațional-comportamentale reprezintă obiectivul esențial al dezvoltării unei personalități armonioase ce se reflectă mai ales, în planul cognitiv.