Dificultăți în învățarea limbii engleze. Cum le putem depăși

Achiziția oricărei limbi străine presupune o serie de provocări, de dificultăți pe care vorbitorul străin le întâmpină. Dificultățile cu care ne confruntăm atunci când învățăm o limbă străină depind, în foarte mare măsură, de propria noastră limbă maternă, de legătura care există între limba maternă și limba pe care dorim să o achiziționăm. Cu siguranță, un român sau un italian vor învăța limba franceză, de exemplu, cu mai multă ușurință decât o persoană a cărei limbă maternă este germana. Tot la fel, un german va învăța limba engleză mult mai ușor decât o persoană a cărei limbă maternă este chineza.

Dacă ne referim strict la limba engleză, dificultățile pe care un vorbitor le-ar putea întâmpina se pot grupa în următoarele categorii:

DIFICULTĂȚI DE PRONUNȚIE

Limba engleză cuprinde o serie de sunete care nu există în alte limbi. În plus, există diferențe mari între pronunție și scriere (spelling), de unde și multitudinea de erori pe care le facem. Există cuvinte care se pronunță la fel, dar se scriu diferit si au sensuri diferite (flower –floare vs. Flour – făină).

DIFICULTĂȚI GRAMATICALE

Timpul și aspectul pot pune probleme vorbitorilor. Aspectul continuu nu există în multe alte limbi, inclusiv în română, ceea ce face destul de dificilă înțelegerea lui și a modului lui de funcționare.

VOCABULARUL

Este, probabil, categoria care pune cele mai multe probleme unui vorbitor.

Diversitatea si complexitatea sinonimelor (există numeroase sinonime, cu diferențe subtile între ele în limba engleză, dar imposibil de sesizat pentru un vorbitor non-nativ: fat = gras (termen jignitor, nepoliticos)/plump = gras (varianta politicoasă a lui „fat”)/chubby = grăsuț, durduliu – când vorbim despre un copil sănătos și drăguț), a verbelor frazale (verbe care, in combinație cu anumite prepoziții își schimbă semnificația de bază), a prepozițiilor, a colocațiilor (expresii formate din substantive și verbe), a expresiilor idiomatice reprezintă, probabil, cel mai dificil aspect în achiziția limbii engleze, indiferent de limba maternă a celui ce învață.

Întrucât tema dezbătută în acest articol este aproape inepuizabilă și ar putea face obiectul unei teze de doctorat, aș vrea să mă opresc asupra câtorva exemple concrete, pentru ca, la finalul acestui articol, să putem spune că am mai învățat ceva despre și în limba engleză. Exemplele alese sunt cele cu care elevii mai se confruntă cel mai adesea la clasă.

 • ADVICE vs. ADVISE

ADVICE este un substantiv nenumărabil în limba engleză. Echivalentul lui în limba română este sfat/sfaturi.

I need some advice.

            ADVISE este un verb și reprezintă acțiunea de a oferi un sfat.

                        If you feel sick, I advise you to stay in bed.

 • BORROW vs. LEND

Ambele înseamnă a împrumuta, însă TO BORROW înseamnă a lua cu împrumut, în timp ce TO LEND înseamnă a da cu împrumut.

            I borrowed the book from my friend.

            My friend lends me the book when I need it.

 • GOOD vs. WELL

GOOD este un adjectiv, deci însoțește un substantiv.

            She is a good mother.

WELL este adverb, deci însoțește un verb.

            He speaks English well.

Totuși, WELL poate fi folosit ca adjectiv și înseamnă bine, sănătos.

            I don’t feel well.

 • ITS vs. IT’S

ITS reprezintă forma posesivă a pronumelui IT și înseamnă a lui, a ei, atunci când ne referim la animale, obiecte, fenomene ale naturii.

The bird lost some of its feathers.

IT’S reprezintă forma scurtă a verbelor IT IS sau IT HAS (GOT/BEEN).

            Where is the bag? It’s on the table. (= este)

            It’s been a long time since we last saw each other. (= este, a trecut mult timp)

 • LAY vs. LIE

LAY este un verb tranzitiv, care se foloseste urmat de un complement direct.

            Please, lay the books on the table! (- a pune, a așeza)

LIE este un verb intranzitiv, deci nu primește complement direct.

            Lie down next to me!( – a se așeza, a se întinde)

 • THAN vs. THEN

THAN este o conjuncție folosită în comparații.

            Tom is taller than me. (- decât)

THEN este un adverb de timp și poate însemna atunci, după aceea.

            He went out and then he locked the door. (- după aceea)

 • THEIR, THERE, THEY’RE

THEIR este un adjectiv posesiv de persoana a III-a, plural și înseamnă a lor, ale lor.

            Their books are on the table. ( – cărțile lor)

THERE este un adverb de loc și înseamnă acolo.

            Do you want to sit here or there ?

THEY’RE reprezintă forma prescurtată de la they are – ei sunt, ele sunt.

            They’re right here, in the garden. (- ei, ele sunt)

 • TO, TOO, TWO

TO poate fi ori prepoziție ori marcă a infinitivului.

            He is going to the market.( El merge la piață)

            He wants to help me. (to help – verb la infinitiv)

TOO înseamnă de asemenea sau prea.

             He speaks English. He speaks French too. (de asemenea)

            Don’t put too much sugar in my tea!(prea)

TWO reprezintă un număr.

            I’ve got two brothers. (doi)

 • WEATHER vs. WHETHER

WEATHER este un substantive și înseamnă vreme.

            The weather is fine today.

WHETHER este o conjuncție care introduce o posibilitate sau o alternativă.

            Whether you win or lose, I still love you. (Fie că/și dacă)

            Aș vrea să enumăr și câteva verbe frazale care, uneori, dau bătăi de cap elevilor mei:

 • TO BREAK (verbul de bază) – a sparge, a rupe

TO BREAK UP – a se despărți

TO BREAK IN – a întrerupe

TO BREAK OUT – a scăpa, a evada

 • TO LOOK (verbul de bază) – a privi, a se uita

TO LOOK FOR – a căuta

TO LOOK AFTER – a avea grijă de

TO LOOK UP –  a căuta în dicționar

TO LOOK DOWN ON (someone) – a desconsidera (pe cineva)

TO LOOK INTO – a investiga

TO LOOK FORWARD TO – a fi nerbăbdător să

TO LOOK OUT – a fi atent la ceva, a se feri

 • TO GET – a ajunge, a obține, etc.

TO GET UP – a se trezi

TO GET OVER (something)– a trece peste o problemă, a-și reveni după boală

TO GET ON (the bus) – a se urca (în autobuz)

TO GET OFF (the bus) – a coborî (din autobuz)

TO GET IN – a intra

TO GET BACK – a se întoarce

TO GET AWAY WITH (something) – a scăpa fără a fi pedepsit

 • TO PUT (verbul de bază) – a pune

TO PUT (someone) DOWN – a insulta

TO PUT (something) OFF – a amâna

TO PUT OUT (the fire) – a stinge (focul, un incendiu)

TO PUT TOGETHER – a asambla

TO PUT UP WITH – a tolera

TO PUT (something) ON – a se îmbrăca cu

Dacă tot am trecut în revistă o serie de verbe frazale, aș dori să exemplificăm și o serie de colocații, nu mai puțin dificile pentru un vorbitor non-nativ.

Colocațiile reprezintă o combinație de două sau mai multe cuvinte. Adesea, folosirea greșită a colocațiilor trădează un vorbitor care nu este nativ, deși poate avea totuși o pronunție perfectă. Deși multe dintre colocații par simple, ele pot fi, cu ușurință, folosite greșit, ceea ce face ca vorbirea să nu mai sune „natural”, ci forțat, greșit.

Să vedem câteva exemple:

CORECT                              INCORECT

the fast train                         the quick train

a quick shower                     a fast shower

a quick meal                          a fast meal

Alte exemple de colocații ar mai fi:

to have a bath, to have a drink, to have lunch,

to do business, to do someone a favour, to do the shopping, to do the washing up, to do the homework

to make a mistake, to make a difference, to make noise, to make an effort, to make money,

to take a break, to take a chance, to take an exam, to take notes,

to break a promise, to break a record, to break someone’s heart, to break the ice, to break the law

to keep a diary, to keep a promise, to keep calm, to keep in touch,

to come on time, to come to an agreement, to come to an end, to come to a decision, etc.

Tot în lista de dificultăți ale limbii engleze se află și expresiile idiomatice, pe care aș vrea să le las pentru un articol viitor, pentru că pot constitui un subiect separat, având în vedere multitudinea și semnificațiile lor.

 

BIBLIOGRAFIE:

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, 2002

www.elearnenglishlanguage.com/

www.oxford-royale.co.uk

www.englishclub.com