Disciplina – un element fundamental pentru orice școală

Școlile ar trebui să le ofere elevilor lor fundația educațională pentru a-și construi o viață independentă de succes. De cele mai multe ori disfuncțiile din clasă interferează cu realizările academice ale elevilor. Profesorii și directorii trebuie să mențină disciplina pentru a crea un mediu de învățare eficient. O combinație de metode utilizate într-o manieră consecventă și echitabilă oferă, de obicei, cea mai bună abordare a disciplinei la școală. Unul dintre obiectivele oricărei școli la început de an școlar ar trebui să fie menținerea unei discipline în școală care să permită atingerea scopurilor de natură socio-emoțională și academică.

Planurile de disciplină le oferă elevilor consecințe recunoscute pentru comportamente necorespunzătoare. Gestionarea eficientă a școlii și a clasei ar trebui să includă difuzarea și utilizarea unui plan de disciplină. Formarea profesorilor privind punerea în aplicare, împreună cu revizuirile periodice, pot încuraja aplicarea consistentă și corectă a standardelor de comportament.

Urmărirea consecventă a planului de acțiune este singura modalitate de a promova cu adevărat disciplina în școli. Dacă un profesor ignoră un comportament defectuos în sala de clasă, acesta se va amplifica și multiplica. Elevii trebuie să perceapă că profesorii și conducerea școlii sunt corecți și consecvenți în acțiunile lor disciplinare.

Disciplina eficientă începe cu punerea în aplicare a politicilor disciplinare la nivelul întregii școli, politici pe care trebuie să le urmeze toți profesorii. Dacă se așteaptă ca profesorii să abordeze situațiile problematice de la caz la caz, fiecare o va face în felul său, iar efectele vor fi nesatisfăcătoare.

Școala trebuie să instituie standarde ridicate atât pentru performanța academică, cât și pentru comportament. Aceste așteptări trebuie să nu excludă mesaje de încurajare și de suport pentru a ajuta toți copiii să reușească. Studiile arată că școlile care promovează respectul de sine și promovează succesul social și școlar reduc probabilitatea de perturbare emoțională și comportamentală.

Conducerea școlilor alocă o mare parte din timpul de lucru disciplinei școlare și comportamentului elevilor. Deși nu există nicio modalitate prin care să putem elimina toate problemele de comportament ale elevilor, sunt pași pe care îi putem urma pentru a ne asigura că programul de disciplină este considerat eficient. În calitate de profesori sau directori, există mai multe lucruri pe care le putem face pentru a descuraja nu numai comportamentul nepotrivit al elevilor, dar și promovarea unei atmosfere negative, cu întreruperi nedorite ale procesului de învățare.

Există mai multe măsuri care au rolul de a ajuta personalul școlii să instituie o disciplină școlară eficientă. Nu vor elimina toate problemele de comportament, dar pot contribui la reducerea acestora. Acestea vor contribui la eficientizarea și fluidizarea procesului de disciplină. Nu există rețete sigure pentru a manipula comportamentul elevilor. Fiecare elev și fiecare problemă sunt diferite, iar directorii și profesorii trebuie să țină cont de specificul fiecărei situații.

Este important ca profesorii să știe care sunt așteptările școlii în ceea ce privește managementul clasei și disciplina elevilor. Profesorii ar trebui să fie informați despre tipologia  problemelor de disciplină care apar frecvent în școală, care sunt situațiile pe care ar trebui să le gestioneze la nivelul clasei și care sunt cele care le depășesc competența sau nu sunt potrivite a fi gestionate la nivel de clasă. Dacă profesorii sunt bine informați cu privire la modul de gestionare a disciplinei școlare,  atunci școala va funcționa simplu și eficient.

Studii recente arată că  disciplina strictă îmbunătățește rezultatele elevilor și etica muncii. În cel mai nou studiu, “Disciplina în școală, uniforma școlară și performanțele academice”, publicat în Jurnalul Internațional al Managementului Educațional, cercetătorii au analizat rapoartele OECD privind disciplina în clasă, constatând că țările cu disciplină strictă sunt cele mai performante din punct de vedere academic. Ei au descoperit că uniformele școlare se corelează cu o disciplină mai bună în clasă.

Totodată, s-a constatat că în țările asiatice disciplina strictă a fost un factor semnificativ al unei etici profesionale puternice, al unei atitudini pozitive față de muncă.

Majoritatea țărilor occidentale se află în clasamente în urma țărilor din Asia de Est în ceea ce privește rezultatele educației. Evaluarea internațională a elevilor (PISA) a arătat că abilitățile matematice de rezolvare a problemelor ale unui elev coreean de 12 ani sunt echivalente cu cele ale unui australian în vârstă de 15 ani.

Se pare că sistemele educaționale din Asia de Est sunt puternic influențate de vechea tradiție chineză a confucianismului, cu accentul pus pe respectul celor mai în vârstă, armonie și valori colective. În practică, acest lucru înseamnă reguli clare și stricte, accent pe comportament, punctualitate, respect pentru personalul didactic, consecințe pentru slaba performanță sau nerezolvarea sarcinilor și un cod de ținută impus.

Educația occidentală, pe de altă parte, este mai puțin preocupată de aspectele formale, de respectarea cadrelor didactice și de disciplina colectivă, în schimb se concentrează asupra individualității copilului. Sistemele occidentale pun accent pe promovarea jocului, a creativității, a inovării.

Perspectiva cea mai probabilă este aceea ca și țările occidentale să aspire, mai devreme sau mai târziu, la o abordare pedagogică echilibrată a învățământului, în care elementele de joc și creativitate să rămână, îmbunătățindu-se aspectele legate de disciplină.

În funcție de stadiul ei de dezvoltare, majoritatea copiilor nu are maturitatea emoțională și mentală pentru a se autodisciplina. Având un context favorabil (o sală de clasă necoordonată și indisciplinată), orice copil, din orice zonă geografică și din orice mediul socio-economic, va deveni indisciplinat și dezordonat. Deși subiectul pare simplu și este adesea abordat, multe aspecte în domeniul predării sunt neclare cu privire la ceea ce constituie managementul și disciplina în clasă și modul în care aceste două concepte sunt corelate pentru a crea o clasă stabilă și organizată, care să inspire învățarea și să reducă conflictul. Din acest motiv este important să existe un plan de abordare a disciplinei în orice școală. Este esențial să se înțeleagă că disciplina este cheia pentru menținerea elevilor într-un climat de învățare și cooperare.

Problemele de disciplină pot fi la fel de nefaste și în cazul în care nu se respectă regulile minore (mestecarea gumei, vorbitul în situații nepermise, joaca în timpul orei etc.) ca și neregulile majore, periculoase (violență, chiul etc.). Dacă problemele minore nu sunt abordate în mod corespunzător, ele vor deveni, în cele din urmă, probleme mai mari, mai greu de controlat. Tactici precum critica, insultarea și umilirea, produc efecte negative asupra elevilor. Mai degrabă decât să dorească să coopereze cu profesorii lor, elevii se răzvrătesc împotriva tratamentului nedrept și se comportă agresiv sau pasiv-agresiv. De asemenea, disciplina bazată pe teamă va crea un mediu cu resentimente, mai degrabă decât o colaborare pozitivă. Multe probleme de disciplină pot fi înlăturate doar dacă școala este înarmată cu un plan solid de acțiune și de gestionare a situațiilor, înainte de a începe problemele inerente.