EDUCAȚIA ECOLOGICĂ A MICILOR ȘCOLARI

Școala are datoria de a forma convingeri și deprinderi de protejare a mediului înconjurător, iar micul elev trebuie să înceapă să cunoască ansamblul de măsuri de ocrotire a planetei.

Educația ecologică începe în primii ani de viață, în familie, în grădiniță, iar mai apoi e continuată în școală. La începutul școlii, elevii posedă o serie de reprezentări depre mediul lor natural, social și familial. Treptat, orizontul lor se lărgește, posibilitățile de înțelegere cresc, iar cunoștințele lor despre ecologie se dezvoltă.

Prin diferitele discipline studiate în procesul de învățământ, elevii încep să conștientizeze necesitatea apărării mediului înconjurător împotriva poluării și nevoia adoptării unei conduite ecologice moderne. Acest proces are loc în timpul oreloe de cunoașterea mediului și de științe, menite să înlesnească înțelegerea organismelor vegetale și animale, a proceselor esențiale de întreținere a vieții, a legăturilor indisolubile dintre plante și animale.

Introducerea unui opțional de tipul Natura – prietena mea este o metodă eficientă în acest scop. Prin participarea la un asemenea opțional, elevii vor putea să primească suplimentar informații despre protejarea mediului, pot fi informați mult mai mult despre efectele negative ale poluării. Vor putea să caute ei înșiși informații referitoare la protejarea naturii, vor putea veni cu propriile lor idei pe acest subiect, vor lua parte la acțiuni cu caracter ecologic.

De asemenea, pot fi folosite măsuri transdisciplinare, prin care să i se ofere elevului posibilitatea să folosească materiale reciclabile în cadrul actrivităților de educație tehnologică și de educație plastică.

O contribuție de seamă o pot aduce activitățilie extrașcolare. Orice activitate desfășurată în afara sălii de clasă înseamnă o activitate în contact nemijlocit cu natura și cu mediul înconjurător. La fel cum îi învățăm pe copii scrierea, citire sau normele etice, trebuie să le oferim și educație în ceea ce privește mediul în care trăim.

Pentru asigurarea unei educații ecologice de calitate se pot face:

• Cercuri pe discipline (științe, geografie)
• Excursii și vizite pentru a constata situația în care se află mediul local și de a întreprinde măsuri ecologice pe măsura puterilor copiilor
• Acțiuni de igienizare și înfrumusețare a curții școlii
• Crearea unui colț viu în clasă sau în școală
• Acțiuni de colectare a deșeurilor din hârtie, a sticlei sau a ambalajelor din mase plastice
• Acțiuni de popularizare a sărbătorii Zilei Pământului ( serbări, expoziții de desene și creații plastice)
• Plantare de copaci și îngrijirea acestora
• Dramatizări

În întreaga activitate de educație ecologică cu școlarii mici, aceștia trebuie ajutați să realizeze că mediul natural nu poate fi protejat spontan, ci are nevoie de o îngrijire atentă zilnică nu numai de către ecologi, biologi, silvicultori, ci de toți locuitorii planetei. Fie ei mai mari sau mai mici.