Educația financiară pe înțelesul clasei pregătitoare

În anul școlar 2014-2015, clasa pregătitoare B a Școlii Gimnaziale Genesis, a derulat un program de educație financiară care pune bazele competențelor viitoare necesare copilului pentru autonomie și succes în viață.
Prin implementarea acestui program educațional, elevii clasei pregătitoare au fost familiarizați cu simțul inițiativei și a antreprenoriatului, una dintre competențele cheie care se regăsește în Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Acest simț presupune creativitate, inovație și transformarea ideilor în acțiune.
Pentru a realiza evaluarea competențelor dobândite pe parcursul derulării programului de educație finaciară, am realizat la clasă o activitate în care am implicat și un invitat special, un om cu o pregătire profesională deosebită, distinsa doamnă Loredana Licșor, asistent financiar în Departamentul Administrativ al Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Activitatea a debutat printr-un moment de captarea atenției elevilor, prin implicarea unui personaj fantastic (,,Ursulețul Misha”) care, plecat de acasă, a poposit în clasa pregătitoare pentru a-i învăța pe elevi câteva noțiuni despre bani. Folosind metode ca jocul didactic, problematizarea și conversația euristică, elevii au discutat despre ce putem cumpăra cu banii, care este moneda națională, valoarea banilor exprimată în bancnote și despre trecerea, în viitorul apropiat, de la ,,leu” la moneda euro.
În desfășurarea activității, s-a discutat despre Uniunea Europenană, iar cu acest prilej a fost explicat elevilor de ce nu pot folosi încă moneda națională- leu, în țările Uniunii și s-a subliniat faptul că, pentru a petrece o vacanță în țările occidentale, este nevoie să schimbăm banii în moneda de circulație internațională, euro.
Activitatea susținută de către invitatul nostru special, s-a încheiat printr-o temă de gândire pentru elevii clasei pregătitoare: plan de economisire pentru achiziționarea unei jucării sau a unui obiect dorit (bicicletă).
Pentru a realiza un feed-back al activității, elevii, cu ajutorul domnului învățător, și-au reactualizat cunoștiințele dobândite în cadrul programului de educație financiară și au fost recompensați.

 

ef2 ef1 ef3