Elevii și nevoia de actualizare a potențialului personal

Abraham Maslow, un psiholog din școala umanistă și unul dintre cei mai mari gânditori ai secolului al – XX-  lea, a explicat natura umană printr-un model simplu. Fiecare ființă umană are de  satisfăcut nevoi universale, de tipul celor animalice. Aproape orice activitate pe care o facem poate fi explicată prin termenii acestor nevoi. El le ordonează într-o  ierarhie; la bază sunt cele mai importante, una dintre cele plasate în partea de sus a piramidei devine importantă pentru cineva doar dacă cele de la bază sunt satisfăcute. Deși nu suntem conștienți de aceste nevoi, ele sunt ca un fel de metehne pentru minte și, dacă nu le primim, nu suntem sănătoși. De asemenea, Maslow a observat că, dacă există o deficiență satisfacerea acestor nevoi, atunci apar probleme de comportament.

Dacă nevoile sunt satisfăcute atunci rezultă un comportament sănătos. De exemplu, dacă nevoile fiziologice sunt satisfăcute, împlinite, atunci altele devin de ordin mai înalt și le iau locul. Dacă nevoia de siguranță, securitate nu este realizată atunci apare frustrarea persistentă ce duce la compensări nevrotice ca: neadaptare, ostilitate, anxietate, frică, comportament de genul ,,lovește și fugi”.

Nevoia de apartenență și iubire, de a da și de a primi afecțiune, de a aparține, de a avea rădăcini se traduce în planul comportamental al neîmplinirii prin singurătate, respingere, dezrădăcinare, conformare la normele de grup, antipatie, ostilitate față de cei din afara grupului. Nevoia de respect tradusă prin dorința de realizare putere și încredere, abilitatea de a se descurca singur, dorința de recunoaștere, reputație, prestigiu, statut, demnitate generează în cazul neîmplinirii teama de critică, teama de eșec, de riscuri, frustrare, supărare, amărăciune, căutarea atenției, aroganță sau timiditate, retragere, vinovăție.

Nevoia de auto-actualizare sau de actualizare a potențialului personal se referă la faptul că dezvoltarea personală urmărește interesele și pasiunile, prin nevoia de căutare a identității și a sensului vieții.

Dacă nevoia nu este satisfăcută, elevul simte neliniște, plictiseală, este fără chef de viață, viața nu are sens, nu are un scop și are tendința de a evita creșterea și dezvoltarea.

Așadar, important este de reținut că nu există substitut pentru aceste nevoi, și numai satisfacerea nevoii poate împiedica apariția problemelor de comportament.

Maslow consideră că există un sigur fel de a motiva elevii: asigurându-se că nevoia de apartenență de respect și de autoactualizare e hrănită prin activitățile de învățare.

Rolul de profesor presupune din prima fază o poziție de putere, iar a stabili relații este o chestiune de timp.

Poziția de profesor, conferă unele obligații, dar odată cu ele vin și drepturile. Avem dreptul la liniște când vorbim. Ne aflăm in clasă pentru a-i învăța și nu putem face asta fără ordin.

În dezvoltarea relației profesor, elev există și autoritatea personală.

■ Arătați interes cu adevărat, folosiți lauda!

■ Prezentați un set clar de replici aplicate cu consecvență și egal, fără resentimente de la oră la oră!

■ Folosiți numele elevilor!

■  Arătați respect și politețe!

■ Nu fiți sarcastici!

■  Abordați o atitudine profesională!

■ Aveți răbdare!

■  Alegeți metode de predare eficiente și creative!

■ Arătați interes față de sentimentele elevilor.

■ Podul dintre haos și bine are 4 arcade: lecturi eficiente, bune abilități de organizare, bună relație profesor, elev, disciplină eficientă

Fiecare profesor are replicile lui și stabilește un anumit tip de regim, chiar dacă nu sunt întotdeauna afirmate ca atare. Cere timp să stabilim reguli și regimul ar trebui să se bazeze pe motive educaționale de siguranță și morale nu pe idiosincrazii personale. Ceea ce se va face exact în lecțiile dumneavoastră va fi hotărât de ceea ce faceți nu de ceea ce spuneți. Dacă spuneți că nu trebuie să se vorbească atunci când dumneavoastră vorbiți, dar nu urmăriți să se respecte, regula devine inoperantă. Dacă vă luați de un elev care vorbește când nu trebuie, incosecvența va stârni resentimente.

Fie că regula este explicită sau nu, elevii o vor testa și trebuie să fim consecvenți în a o aplica. Poate părea enervant și cronofag la început, dar este o investiție majoră în ordinea următoare. Regulile și comportamentul se conduc după legea cazului, care se stabilește numai prin consecvență.