Cum să evaluezi corect performanța muzicală a elevilor

În învățământul artistic specializat au fost realizate un set de criterii de apreciere și notare, care să redea o evaluare cât mai exacta și la obiect. Pentru aceasta, evaluatorii trebuie să țină cont și să urmărească atenți unele aspecte:

-respectarea partiturii

-realizarea cerințelor de interpretare

-evoluția tehnico-instrumentală

-incadrarea stilistică

-aportul personal al interpretului

Interpretul trebuie să respecte cu exactitate partitura și să redea corect organizarea  discursului muzical,  inclusiv respectarea dinamicii și agogicii.

În cazul realizarii cerințelor interpretative se iau în discuție calitatea sonoritatii și a elementelor tehnice, înțelegerea mesajului transmis de către compozitor și transpunerea  semnelor convenționale în emoții. Evoluția tehnico-instrumentală include corectitudinea conducerii vocilor, gradul de velocitate al execuției, dar și calitatea execuției piesei, cu alte cuvinte intensitatea și calitatea trebuie măsurate înainte pentru a extrage virtuțile expresive specifice sunetului la chitară.

Încadrarea stilistică se referă la alegerea   adecvată  a mijloacelor tehnice și expressive care delimitează, pe de o parte particularitățile limbajului unui compozitor, iar pe de altă parte caracteristicile unei epoci muzicale. H.Berlioz spunea despre chitară  că este ”o orchestră în miniatură”.

În fine, aportul personal al interpretului nu trebuie să denatureze structura piesei prin libertatea interpretativa necontrolată și exagerată, ci să facă clar diferența între planul sonor principal și cel secundar. Aprecierea în cazul unei comisii din mai mulți membrii este mai elocventă, în urma discuțiilor dintre ei eliminându-se extremele și ajungându-se la un consens, acesta fiind expresia reală a calității interpretării.