Cum să faci studiul limbilor străine atractiv pentru elevi

Dacă în postările mele anterioare am descris diverse jocuri pentru categorii de vârstă diferite sau jocuri destinate predării și exersării gramaticii, mi-am permis să dau sfaturi despre abordarea problemelor de vocabular, despre cum sa îi încurajăm pe elevi să învețe și să comunice într-o limbăstrăină, acum consider că pot face mai mult de atât, și anume să vin cu exemple concrete de planuri de lecții, ca sursă de inspirație.

După cum știm, fiecare profesor, clasă sau copil este diferit, de aceea materialele mele sunt adaptate stilului meu de lucru,particularităților copiilor, dar și sistemului în care lucrez, și anume unul privat. Unul dintre punctele cheie ale învățământului privat este atenția individuală care este determinată de numărul mic de elevi dintr-o clasă. Atenția și timpul acordat fiecărui elev din clasă sunt importante pentru progresul școlar, dar mai ales pentru o bună imagine de sine și încrederea în forțele proprii, elevul simțindu-se mult mai încrezător datorită contribuției pe care și-o aduce la nivelul grupului, dar și din punct de vedere al independenței pe care o capătă, profesorii putându-le oferi suportul necesar, precum și încurajările și stimulentele adecvate la nivel individual și de clasă. Un număr redus de elevi facilitează un management al clasei mai bun pentru profesor, timp mai mult pentru fiecare elev, lucru pe grupe și individual, precum și lucrudiferențiat.

În concluzie, orice material trebuie trecut prin filtrul propriei experiențe și adaptat condițiilor, dar mai presus de toate, pentru ca rezultatul să fie unul de succes, trebuie să aveți mereu în vedere faptul că cea mai importantă resursă sunteți cu siguranță dumneavoastră!

LESSON PLAN

SCHOOL: Genesis

DATE:

GRADE: 4th grade

LEVEL: 4th year of study;

THEME: Modern Life

TEACHER: Valentina Cristea

BOOK: Kid’s Box 4

AIMS:

 • To develop creative thinking skills
 • To draft, edit and write contributions in a collaborative way
 • To express personal opinions
 • To show interest and respect for the others’ opinions
 • To develop visual literacy and awareness

OPERATIONAL OBJECTIVES:

At the end of the activity all students will:

 • read for details and arrange the texts in order
 • design a new device/invention
 • express their own opinions and talk about modern life 

FUNCTIONS:

 • describing modern technology;
 • reading and listening for details;
 • collaborating for the class activity;

TYPE OF LESSON: Communicative;

TYPES OF INTERACTION: teacher – student
student – student
student – teacher

SKILLS: speaking
reading
listening
writing

PREVIOUS KNOWLEDGE:

 • vocabulary related to modern technology

ANTICIPATED DIFFICULTIES:

– the students’ ability to present their work;

TEACHING AIDS:    CD player, laptop, books

Pen and paper

TIME: 45 minutes.

LEAD IN – ORGANIZING THE CLASS:                                  Time: 3’

– the teacher enters the classroom and greets the students;

– the teacher asks the students  who is absent;

– the teacher prepares the materials for the class;

PRESENTATION: the students are told what the new lesson is about and what they are expected to do in class: Discuss about Modern technology.

PRODUCTION:

ACTIVITY 1: Brainstorming & mind map                                                                               Time: 10’

AIM: to create a mind map;

OBJECTIVE: Ss will brainstorm ideas in order to discover as many items of modern technology as possible;

PROCEDURE: T asks the children what modern technology they use at home. The T. together with the students brainstorm them and make a list of these on the board for the children to refer to later.

ACTIVITY 2: Read and match.                                                                              Time: 10’

AIM: to read a text and check the understanding of the information;

OBJECTIVE: Ss will read for details, matching the texts with the pictures;

PROCEDURE: Children read a description of the modern devices. They read and answer the T’s questions in order to check their comprehension. Then they listen to check their understanding and sing the song.

INTERACTION: student – student; student – teacher;

ACTIVITY 4:  Playing a chain game                                                                       Time: 7’

AIM: to use the information to make sentences; to develop attention and memory

OBJECTIVE: Ss will use past simple and technology vocabulary.

PROCEDURE: The children start a chain. Eg. Pupil A: Grandma went to the shopping mall and she bought a computer. Pupil B: Grandma went to the shopping mall and she bought a computer and an MP3 Player. 

ACTIVITY 3:  Designing the device                                                                         Time: 10’

AIM: to use the information to write structured paragraphs; to develop creative thinking

OBJECTIVE: Ss will write and design a new device.

PROCEDURE: The children work in pairs, making up a new device, making sure that they are as descriptive as possible. They also draw it.

INTERACTION: student – teacher; teacher – student;

INTERACTION: student – student;

FEED BACK:                                                                                                        Time: 5’

Ss express their opinions about the activity and about their colleagues’ projects.