Formele de comunicare internă dintr-o organizație școlară

O organizație școlară nu poate avea o imagine pozitivă decât dacă raportul dintre comunicarea internă și comunicarea externă este unul echilibrat și dacă o formă de comunicare o potențează pe cealaltă. Dacă există un dezechilibru între cele două forme de comunicare sau între elementele aceleiași forme de comunicare (spre exemplu, între profesori și elevi sau între profesori și părinții acestora), acest lucru se va reflecta imediat în activitatea instituției.

Prima formă de comunicare internă dintr-o organizație școlară este reprezentată de profesori, datorită rolului definitoriu al acestora de agenți ai actului educațional. De motivație și performanța lor depinde nu numai performanța școlii ca furnizor de educație, dar și reputația acesteia și șansele de reușită ale absolvenților, atât pe plan profesional și cât și pe plan social. De-a lungul activității mele didactice am întâlnit elevi care au îndrăgit un anumit obiect și au ales să-l studieze și după ce au terminat liceul, pentru că profesorul lor preferat predă acel obiect. Majoritatea elevilor admiră, apreciază și respectă anumiți profesori pentru calitățile pe care aceștia le au (sunt corecți, vorbesc calm și civilizat, nu țipă, nu se enervează repede, își cunosc foarte bine materia pe care o predau, știu să își încurajeze elevii) și îi consideră modele pe care ar vrea să le urmeze în viață..

A doua formă de comunicare internă dintr-o organizație școlară o reprezintă elevii, care constituie beneficiarii direcți ai educației oferite de acea organizație școlară. De aceea, pentru a fi cât mai siguri că încercările de ameliorare a calității nu rămân la stadiul de încercări, ci devin reușite, trebuie ca acestea să fie orientate către interesul elevilor. În felul acesta, școala poate să ia măsurile necesare pentru a putea răspunde nevoilor specifice ale elevilor.

A treia formă de comunicare internă o constituie părinții elevilor, în calitate de beneficiari indirecți din cadrul comunității. Aceștia reprezintă un public important pentru imaginea școlii, deoarece. Datorită coparticipării lor, școala poate răspunde mai eficient schimbărilor sociale la nivelul comunității.

O ultimă formă de comunicare o constituie angajații școlii din sectorul administrativ. Și aceștia contribuie la imaginea școlii, dar într-o măsură mai mică decât o fac celelalte publicuri. Pentru ca lucrurile să funcționeze bine, este necesar ca fiecare public ȋn parte să fie conștient de drepturile si obligatiile pe care le are și să-și asume faptul că are atât drepturi cât și obligații. Mai mult decât atât, este esențial ca fiecare dintre aceste publicuri să respecte regulile de bază care să facă posibilă cooperarea dintre ele.