Cum să încurajăm creativitatea copiilor

Zilele trecute, tot încercând să  selectez o temă pentru scrierea acestui articol, mă gândeam la o sursă care să mă inspire în alegerea mea. Sursa nu a întârziat să apară și o reprezintă tocmai desenul atașat,  realizat de o fetiță excepțională, care mi-a declarat iubirea și aprecierea ei prin următoarele cuvinte: „Sunteți cea mai bună învățătoare din lume și vă iubesc pentru că aveți multe idei creative!”

În acel moment, mi-am adus aminte care a fost motorul care mi-a oferit energia să practic această minunată meserie: faptul că în fiecare zi realizez ceva nou. Caut tot timpul să îi surprind pe elevii mei cu lucruri despre care ei nu au auzit sau pe care nu le-au văzut. Cu alte cuvinte, este vorba de creativitate. Ea reprezintă victoria asupra monotoniei, mă ajută să îmi păstrez tot timpul zâmbetul pe față, mă relaxează, mă ajută să îi descopăr atât pe copii, cât și pe mine însămi, să îmi depășesc aspirațiile.

Întotdeauna omul a fost și va fi într-un continuu proces de creație. El se schimbă pe sine și mediul în care trăiește, mișcă și transformă materia, dându-i cele mai variate și perfecționate forme și utilizări, conducând astfel la progresul civilizației umane.

Cultivarea și educarea creativității în rândul copiilor de toate vârstele presupune realizarea următoarelor obiective:

♦ formarea și dezvoltarea încrederii și a stimei de sine;

♦ încurajarea manifestărilor elevilor prin caracter și rezultate originale;

♦ formarea unei atitudini pozitive față de elementele de noutate și față de introducerea acestora în propriile acțiuni;

♦ formarea și dezvoltarea capacităților creative, a capacităților de a realiza ceva nou și original: idei, modele, teorii, produse materiale;

♦ pregătirea copiilor pentru a accepta noul ca un indicator al progresului umanității, al inovației și creativității umane.

Un sistem educațional ce promovează educația de excelență

De-a lungul a celor opt ani de experiență profesională în cadrul acestei școli private, am învățat că schimbarea sistemului educațional înseamnă în primul rând schimbarea propriei personalități. Sunt parte, alături de colegii mei, a unui sistem educațional ce promovează educația de excelență, descoperind, dezvoltând și promovând potențialul nativ al fiecărui copil. Mediul educațional reprezintă un mediu de formare armonioasă, echilibrată, cu profesori dedicați pentru care job-ul lor este un mod de a trăi.

Taberele și activitățile care dezvoltă potențialul creativ

Prin intermediul organizării de activități extrașcolare: tabere, excursii, vizite la diferite expoziții, parteneriate educaționale inedite, potențialul creativ al  copiilor a fost cu mai multă ușurință  observat și valorificat. Pe întreaga perioadă a vacanței de vară, profesorii Genesis Collegiate organizează tabere școlare cu tematici diferite: tabere de limba engleză, tabere de pictură, artă dramatică, tabere de dezvoltare personală, tabere de creație, tabere de cercetași, tabere de supraviețuire în natură, tabere de matematică, de comunicare. De asemenea, pe parcursul anului școlar, organizăm lunar excursii școlare ce vizează dezvoltarea spiritului de aventură, a spiritului de echipă, realizarea de ateliere de artă fotografică. Suntem singura școală din țara noastră ce deține programul Un muzeu pe lună, program ce presupune nu doar vizitarea muzeelor, ci și realizarea de ateliere creative,menite să fixeze cunoștințele dobândite doar informativ.

Unul dintre proiecte,organizat în perioada 9-13 iulie 2012, s-a numit Tabăra de picto-dramă, unde alături de specialiști de marcă din domeniul artelor vizuale și teatrale, copiii au avut posibilitatea să-și stimuleze creativitatea prin intermediul unor ateliere de pictură, artă dramatică, fotografie și creație. Ei au realizat atelierele doar în mijlocul naturii, uzând de materiale profesionale precum șevalete, planșete, cărbune colorat, tuș, penițe, dar și în locuri inedite din punct de vedere arhitectural, natural  și cultural: Palatul Mogoșoaia, Snagov – zona insulă, biserică, lac, pădure, cel mai mare muzeu în aer liber din țară – Muzeul Golești, Muzeul Satului, Castel-Film Snagov, cel mai mare studio privat de producție de film din România. Cel mai captivant aspect al taberei a fost acela că la finalul taberei, copiii s-au bucurat de vernisajul propriilor lucrări, au semnat afișul expoziției și s-au simțit ca niște artiști adevărați.

Un alt proiect pe care doresc să îl supun atenției, organizat anul trecut în perioada 1-5 iulie, s-a numit Tabăra de Creație și Recreație. În cadrul taberei, copiii au descoperit universul fascinant al artelor plastice și, cu precădere, al graficii și al tehnicilor acesteia. Au descoperit prin intermediul jocului patrimoniul cultural românesc, dar și universal: spații muzeale, conace boierești unice în țara noastră. Elementele lucrate au fost și ele integrate creativ  în jocul lor pe pânză, hârtie cu penițe, tuș sau foiță de aur: ferestrele artei brâncovenești, veșminte din perioada boierilor Golești în plan bidimensional decorate cu elemente ornamentale, schițe inspirate din costumul popular românesc, colecția baronului Radu Bellu, elemente de body-painting, surprinse de un fotograf  profesionist, elemente ale scrierii vechi orientale transpuse pe animale fantastice.

BIBLIOGRAFIE

  1. Bontaș, Ioan, 1995, Eu și psihologia creativității, Editura Polirom, Iași
  2. Cucoș, Constantin (coord.), 1998, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, Iași