Învățarea prin colaborare în grădiniță

„Toate funcțiile psihice superioare încep ca relații efective între indivizii umani”.

                                                                        -Vygotsky-

 

Lumea în care trăim se schimbă și odată cu ea educația. Pentru Piaget copiii sunt „mici oameni de știință, care atunci când sunt confruntați cu probleme noi încearcă să confere sens observațiilor lor, să le pună în acord cu teoriile existente”.

Importanța învățării colaborative în învățământul preșcolar derivă din însuși idealul educațional care, conform Noului Curriculum și Legii actuale a învățământului, este reprezentat de dezvoltarea integrată și armonioasă a personalității umane, formarea unui om capabil de integrare conștientă, activă și creativă în viața socială și de participare activă și proactivă în viața societății.

Pedagogii abordează metodologia instruirii ca pe o problemă centrală. Au apărut diverse denumiri pentru a ilustra munca colaborativă de învățare în grup cum ar fi: învățarea colectivă, învățarea prin cooperare, învățarea reciprocă, în echipă, studiu de grup, studiu circular.

În învățământul preșcolar modern se promovează învățarea colaborativă – metodă de predare și învățare în care preșcolarii lucrează împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici, pentru a rezolva una și aceeași problemă, pentru a explora o temă nouă sau a lansa idei noi, combinații ale acestora.

Educatoarea are rolul de a încuraja „colaborarea” dintre copii și de a organiza activități care să-i stimuleze către „zona proximei dezvoltări”. În interesul acestei zone, copilul obține beneficii din colaborarea cu ceilalți copii.    O formă de relație între elevi ce constă în soluționarea unei probleme de interes comun în care fiecare contribuie activ și efectiv.

Strategia învățării colaborative oferă elevilor ocazia de a-și concretiza nevoia de a lucra împreună într-un climat colegial, de întrajutorare și de sprijin reciproc. Grupul dă posibilitatea testării ideilor, revizuirii opiniilor și dezvoltării inteligenței interpersonale.

Cercetările efectuate arată că metodele bazate pe colaborare au rezultate importante și mult mai bune decât metodele de învățare bazate pe competiție și individualism, dar aceste forme de organizare a activității instructiv-educative trebuie echilibrate, creând oportunități de învățare axate pe activitățile de grup ce favorizează cooperarea și întrețin competiția constructivă.

În învățământul preșcolar se folosesc variante simple ale metodelor, urmărindu-se eficiența în cunoaștere, participarea activă, creatoare a copilului, întreținerea curiozității și a plăcerii de a cunoaște și însușirea metodelor folosite dirijat pentru a fi preluate și independent.

Aplicând învățarea prin colaborare, educatoarea îi sprijină pe copii să descopere natura, știința, viața. Tocmai pentru ca preșcolarii să interacționeze frecvent unul cu celălalt, a fost concepută desfășurarea activităților pe centre, unde se creează un mediu propice învățării pe grupuri mici de copii. Fiecare centru de activitate devine un laborator de inițiativă, imaginație și creativitate pentru copii. Materialele pe care le avem la aceste centre îi stimulează și îi provoacă pe copii să-și folosescă toate simțurile în timpul jocului, să interacționeze cu colegii, dar și cu educatoarea în timpul activităților desfășurate pe centre, sau în timpul activităților libere, aceștia pierzând mult din inhibiții. Prin experimentare, investigare, descoperire proprie, copiii încearcă idei noi, culeg informații. În timpul activităților pe centre există un zumzăit deoarece copiii interacționează în mod spontan cu colegii lor.

În cadrul programului din grădiniță, întâlnirea de dimineață permite schimburi de impresii. Copiii își prezintă propriile gânduri, experiențe, idei. Acest lucru le dă posibilitatea tuturor de a se exprima pe rând, de a comunica subiecte importante din viața lor. Copiii ajung să se cunoască mai bine, să înlăture barierele timidității, iar mesajul lor ajunge la întregul grup. Astfel, li se dezvoltă capacitatea de ascultare. Apoi se ivesc întrebări, comentarii, la care participă cu mare interes pentru a-și împărtăși propriile experiențe.

Colaborarea a fost și este utilizată în jocurile de rol, jocurile de creație, jocurile didactice, jocurile de mișcare. Ea înseamnă înainte de toate un câștig în planul interacțiunii dintre preșcolari, generând sentimente de acceptare și simpatie. Departe de a genera conflicte, colaborarea instaurează buna înțelegere, armonia și stimulează comportamentele de facilitare a succesului celorlalți. În joc, copiii își asumă sarcini, roluri, fiecare cooperând în felul său cu colegii pentru finalizarea obiectivului propus și pentru obținerea satisfacției finale.

Învățarea colaborativă poate fi la îndemâna fiecărei educatoare, respectând condiția ca, încă din etapa de proiectare a activităților, să vizeze tematici adecvate și să pună la dispoziția copiilor materiale corespunzătoare.

BIBLIOGRAFIE:

  • Pintilie, Mariana – Metode moderne de învățare-evaluare, 2002, Eurodidact
  • Postelnicu, Eliza – Metode activ-participative în învățământul preșcolar, 2012, Grapho