Învățarea prin descoperire în metodica matematicii moderne

Descoperirea, ca mijloc de instruire, constituie aspectul unor intense preocupări ale didacticii moderne. Găsirea unor soluții în diferitele probleme concrete presupune o activitate de descoperire. Astfel, elevii pot să descopere o formulă, o noțiune, un principiu, o regulă, definiție sau teoremă.

Descoperirile de tip didactic sunt de fapt niște redescoperiri, întrucât elevii, în general, descoperă adevăruri deja cunoscute. O astfel de descoperire, însoțită de o dirijare exterioară nu este o descoperire autentică,  ci mai mult o semidescoperire, deoarece la aflarea a ceea ce se caută contribuie în măsură mai mare sau mai mică și profesorul.

Descoperirile de tip didactic trebuie realizate în timp foarte scurt și prin ele nu se vizează in primul rând găsirea adevărului, ci mai curând educarea elevilor în spiritul științific și dezvoltarea lor intelectuală și morală. După tipul de raționament utilizat, în funcție de relația ce se stabilește între cunoștințele dobândite anterior și cele care urmează să fie descoperite, distingem următoarele tipuri de descoperiri.

Descoperirea inductivă, când se pornește de la cazuri particulare și se dă apoi o regulă generală. Este o metodă des întâlnită la clasele mici unde, după prezentarea câtorva exemple, se desprinde regula generală care este apoi aplicată, pentru asigurarea reținerii, la alte tipuri de situații problemă.

Descoperirea deductivă, care se realizează efectuând raționamente de tip deductiv, adică pornind de la general catre particular, de la necunoscut spre cunoscut. În această categorie de descoperire considerăm ca exemple cele date la demonstrația deductivă sau prin analiză.

Descoperirea prin analogie se bazează pe principiul analogiei, adică dacă un obiect are proprietățile a,b,c,d și un altul pe cele a,b,c atunci este probabil sa aibă și proprietatea d. Un exemplu semnificativ în acest caz este descoperirea regulilor de calcul cu fracțiile algebrice, cunoscând regulile pentru fracțiile aritmetice.

Instruirea prin descoperire are mari avantaje:

  • în cursul descoperirii se realizează o cunoaștere și înțelegere profundă și temeinică;
  • cere din partea elevilor un efort mental mare, iar depășirea obstacolelor duce la dezvoltarea lor intelectuală și creșterea încrederii in resursele proprii;
  • sunt angajateîn procesul de invățare unele funcții de creativitate: emoție, surpriză, îndoială, ceea ce favorizează dorința de rezolvare a problemelor propuse;
  • posibilitatea de autocunoaștere si autocontrol;
  • stimulează interesul pentru cercetare și învățare.

Închei aici pledoria pentru învățarea prin descoperire lăsand cuvintele marelui matematician G. Polya „ … a descoperi o rezolvare, a găsi o soluție înseamnă a descoperi o legătură între idei, până atunci separate, între date și necunoscută, între ipoteză și concluzie”

Bibliografie

  1. ARDELEAN L., SECELEAN N – Didactica matematicii-managementul , proiectarea și evaluarea activităților didactice, Universității “ Lucian Blaga“ , Sibiu , 2007
  2. IONESCU M., RADU I., coordonator – Didactica modernă, Dacia, Cluj-Napoca , 1995
  3. POLYA G. – Descoperirea în matematică, Științifică, București, 1971