Matematica – între joc și performanță. Activitate concurs desfășurată între două grupe de elevi din clasele a V-a

Obiectivul principal al acestei activități este de a oferi un cadru organizat în care elevii să-și exerseze și să-și dezvolte capacitățile de interpretare a unui enunț matematic, de explorare/investigare a modalităților de rezolvare, de comunicare în limbaj matematic. Jocul pe echipe are rolul de face însușirea noțiunilor matematice mult mai interesantă pentru copii și de a le da posibilitatea de a se exprima, de a face propriile raționamente.

Metoda/strategia didactică aplicată este problematizarea și conversația euristică, astfel încât elevii vor trebui să:

  • Aleagă dintr-un sistem de cunoștințe(uneori) incomplet, doar pe acelea necesare situației-problemă identificată;
  • Interpreteze cunoștințele selectate într-un sistem, să demonstreze că acesta este incomplet, deci trebuie completat;
  • Aplice cunoștințele selectate anterior.

Profesorul , prin intrebări frontale/individuale adresate oferă sugestii de continuare a raționamentului sau de corectare a unui raționament eronat.

Desfășurarea activității

Regulile de desfășurare a activității:

i) Se desemnează echipa care va începe activitatea.
Elevii răspund la întrebări simple, pe rând, câte unul din fiecare echipă, până la un prim raspuns eronat. Echipa căreia îi aparține ultimul răspuns corect începe competiția.

ii) Șeful echipei alege tipul de problemă cu care dorește să înceapă( metode de rezolvare a problemelor, divizibilitate, pătrate perfecte, probleme de creție, etc) și desemnează un membru care va rezolva problema la tablă, ajutat de membrii echipei.

iii) Elevii desprind din enunț datele inițiale ale problemei și relațiile care se obțin din acestea.

iv) Elevii emit/verifică ipotezele succesiv pentru elaborarea algoritmului de rezolvare.

În situația în care rezolvarea problemei ajunge în impas, profesorul acordă punctajul corespunzător echipei active și transferă rezolvarea problemei către echipa adversă, care va primi restul de puncte din barem în cazul finalizării problemei, apoi de reia activitatea de la punctul ii).

În felul acesta simplu se poate transforma o oră de matematică într-o adevărată paradă a schimburilor de păreri, în care opinia fiecărui participant contează și este apreciată de profesorul și colegii săi.