Metode de educare muzicală a elevului începător

Scopul educației muzicale este dezvoltarea multilaterală și armonioasă a elevului, atât din punct de vedere artistic cât și emoțional și intelectual. Cunoștințele muzicale acumulate de-a lungul studiului și impresiile formate prin comparație, sunt o lărgire și o aprofundare a experienței lor de viață. Fiecare piesa muzicală audiată sau interpretată, aduce cu sine un conținut nou de idei și de fapte, care fac să crească zestrea spirituală a copiilor, capacitatea lor de a vedea, de a întelege, de a simți, de a aprecia.

Voi vorbi în continuare despre câteva metode utilizate în scopul educării muzicale a elevilor.

Una din ele este jocul muzical. Acesta se realizează în funcție de particularitățile de vârstă. El contribuie îndeosebi la dezvoltarea simțului ritmic și al celui melodic al elevilor, având un caracter foarte variat, fiind jocuri care constă în recitarea silabisită, ritmică a unor versuri, adăugându-se jocurile sub forma de exerciții de omogenizare a vocii (așa zisele vocalize).

Audițiile muzicale oferă elevilor contact direct cu arta sunetelor.  Efecte educative deosebite se obțin prin înlocuirea în audiții a înregistrărilor sonore cu interpretările pe viu ale învățătorului, elevii având un reper important în înțelegerea muzicii produsă de instrumente sau vocea unui interpret care le este cunoscut, făcându-li-se cunoștință și cu modalitatea concretă de interpretare. Un alt avantaj al acestei demonstrații directe constǎ în revenirea   asupra unor fragmente dificile sau mai expresive. Prezentarea personală (a învățătorului), în calitate de interpret vocal sau instrumental poate stimula dorința elevilor de a cânta vocal sau la un instrument muzical.

Repertoriul reprezintă principalul mijloc prin care elevii își însușesc această artă a muzicii. Pentru a putea fi executat de elevii începători  în cadrul activităților muzicale obligatorii, repertoriul trebuie să fie ușor, adecvat  particularităților vocal-auditive ale acestora, posibilităților lor de interpretare. În aceeași măsură, piesele  trebuie să fie bine realizate artistic, să-i emoționeze pe elevi, să constituie un mijloc de a le forma sentimentele estetice puternice și durabile.

Educația muzicală își extinde influența asupra dezvoltării fizice a elevilor. Jocul muzical,auditiile si repertoriul contribuie la dezvoltarea aparatului respirator, a aparatului vocal și asigură o mai bună oxigenare a sângelui.