Modalități de stimulare și dezvoltare a creativității copiilor

Motorul ce îmi oferă energia să practic meseria de profesor este faptul că în fiecare zi realizez ceva nou și caut tot timpul să îi surprind pe elevii mei cu lucruri despre care ei nu au auzit sau pe care nu le-au văzut. Cu alte cuvinte, este vorba despre creativitate. Ea reprezintă victoria asupra monotoniei, mă ajută să îmi păstrez tot timpul zâmbetul pe față, mă relaxează, mă ajută să îi descopăr într-un mod  minuțios pe copii, dar și pe mine însămi. De asemenea, specialiștii în pedagogiile moderne vehiculează permanent ideea că activitatea educațională modernă este un proces complex și perpetuu de creație.

Definirea conceptului de creativitate  provine din cuvântul  latin  ,,creare ’’, care înseamnă a zămisli, a făuri,  a crea, a naște.  Acest concept determină un proces mental și social care incumbă generarea de idei și concepte noi sau asocieri noi ale minții creative între idei și concepte deja existente.

Ca formațiune  psihologică, creativitatea este proprie tuturor copiilor în limitele dezvoltării normale. Fiecare copil dispune de un potențial creativ, respectiv de  anumite trăsături sau însușiri favorizante pentru actul creator. Deosebirile se exprimă prin   intensitatea  cu care se manifestă acest potențial și prin domeniul în care se aplică.

La educarea creativității sunt importante, deopotrivă, metodele, relația profesor-elevi (autentic democratică și de cooperare), atitudinea adultului față de elev (deschisă și receptivă față de copil și de valorile creativității sale) și atmosfera pe care cadrul didactic o întreține în clasă. Trebuie să fim conștienți și să combatem anumite piedici în calea manifestării imaginației, creativității. Asemenea obstacole exterioare sau inerente individului sunt denumite, de obicei, blocaje.

Pentru a elimina blocajele culturale și emoționale, este nevoie de relații destinse între elevi și profesori. Apoi, modul de predare trebuie să solicite participarea, inițiativa elevilor prin folosirea metodelor. Fantezia trebuie și ea apreciată, alături de temeinicia cunoștințelor, de raționamentul riguros și de spiritul critic.

În continuarea acestui articol, doresc să vă împărtășesc câteva modalități valoroase prin care putem stimula creativitatea copiilor, modalități descoperite atât din experiența profesională, cât și din lecturarea a diverse materiale de specialitate din domeniul educațional. Iată câteva dintre acestea:

 • Experimentați greșelile ca fiind situații prețioase, cu ajutorul cărora putem învăța lucruri noi. Cu toții știm, dar și am trăit în experiența noastră ca elevi,  și nu numai, teama de greșeală. Aceasta anxietate ne creează blocaje emoționale, acestea diminuând considerabil capacitatea noastră de a învăța lucruri noi sau de a percepe scopul real al unei situații de viață. În mediul educațional, cadrul didactic trebuie să fie alături de elevi, să le valideze emoțiile pe care le trăiesc în momentele dificile,dar mai ales să manifeste o atitudine pozitivă  prin găsirea de soluții și abordări noi ale problemei.
 • Oferiți-le copiilor dreptul de alege anumite teme, proiecte sau activități. Prin libera alegere a anumitor teme, idei, păreri sau modalități de abordare a conținuturilor, elevii învață că școala este un mediu în care părerea lor contează, că sunt importanți și valoroși pentru colegi, profesori sau chiar societate. În cadrul diverselor activități pe care le susțin alături de elevii mei în acest an, la clasa pregătitoare, cele 15 minute de jocuri liber alese dintr-o oră de curs sunt lăsate la libera lor alegere în ceea ce privește jocul ales, cu ce materiale să se joace sau cu ce să deseneze sau picteze.
 • Formulați întrebări care să le stimuleze imaginația. Acest gen de întrebări pot fi introduse prin intermediul unor exerciții imaginative deoarece, pe parcursul acestora, copiii se pot exprima liber. Iată câteva exemple de întrebări pe care le-am folosit în cadrul întâlnirii de dimineață: „Ce s-ar întâmpla dacă toate animalele ar dispărea ?”, „Ce ți-a spus fulgul de nea care a poposit la geam?”, „Închid ochii și văd ceva albastru…oare ce ar putea fi?” .
 • Lăsați-i să se joace cât mai mult, atât jocuri didactice, cât și jocuri de societate. Prin intermediul jocurilor de rol, jocurilor dramatice, imaginative, copiii au posibilitatea de a experimenta perspectivele celorlalți și de a-și explora propriul univers emoțional.
 • Ajutați-i să își descopere pasiunile. Strategia educațională Genesis Collegiate vizează un program unic de Quality Education. Acesta include educația formală, conform curriculum-ului național, îmbogățit prin programul propriu de enrichment. Curriculum-ul național este abordat din perspectiva stilurilor de învățare ale copiilor (vizual – spațial, auditiv – secvențial, chinestezic, senzitiv etc.), astfel încât să se optimizeze însușirea informațiilor și dezvoltarea abilităților, prin aplicarea lor în practică, fapt ce conduce, implicit, la achiziționarea de noi cunoștințe. Programul Genesis Enrichment vizează descoperirea și dezvoltarea potențialului fiecărui copil, susținerea creativității și afirmarea personalității. Valorile noastre sunt excelența, evoluția, comunicarea eficientă, pasiunea, creativitatea, calitatea, onestitatea și inovația.
 • Oferiți-le opotunitatea de a trăi experiențe diverse. Prin intermediul organizării de activități extrașcolare, tabere , excursii,vizite la diferite expoziții, parteneriate educaționale inedite, dezvoltarea potențialului creativ al  copiilor a fost cu mai multă ușurință  observat și valorificat. Pe întreaga perioadă a vacanței de vară, profesorii Genesis Collegiate organizează tabere școlare cu tematici diferite: tabere de limba engleză, tabere de pictură, artă dramatică, tabere de dezvoltare personală, tabere de creație,tabere de cercetași, tabere de supraviețuire în natură,  tabere de matematică, de comunicare. De asemenea, pe parcursul anului școlar organizăm lunar excursii școlare ce vizează dezvoltarea spiritului de aventură, spiritului de echipă, realizarea de ateliere de artă fotografică. Suntem singura școală din țara noastră ce deține programul Un muzeu pe lună, program ce presupune nu doar vizitarea muzeelor, ci și realizarea de ateliere creative, menite să fixeze cunoștințele dobândite doar informativ.

Am realizat că elevii mei își manifestă cu creativitatea în ritmul lor propriu.  Ca dascăl, îmi accept elevii așa cum sunt ei și îi fac să simtă acest lucru, pentru a se elibera de inhibiții și pentru a le crea oportunitatea de a-și manifesta creativitatea.

       BIBLIOGRAFIE

 • Bontaș, Ioan, 1995, Eu și psihologia creativității, Editura Polirom, Iași;
 • Cucoș, Constantin (coord.), 1998, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, Iași;
 • Nicola, Ioan, 2000, Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București;
 • Cant, Annabella, 2010, Educația preșcolară privită cu alți ochi, Editura Risoprint, Cluj-Napoca;
 • didactic.ro;
 • worpress.com;
 • suntpărinte.ro.