În căutarea termenului necunoscut…cu mașina. O altfel de metodă de a preda matematica

Matematica îi sperie de multe ori pe copii. Dar ce s-ar întâmpla dacă adunările și scăderile s-ar transforma din niște banale operații pe o foaie de hârtie într-o aventură palpitantă? Așadar, în loc să le cer simple rezultate, am decis să plec cu ei într-o operațiune de căutare. O operațiune de căutare a termenului necunoscut.

Data desfășurării: Săptămâna  18-22 ianuarie  2016
Grupul țintă : elevii clasei I B
Locul de desfășurare: sala de clasă

Obiectivele proiectului :

 • Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare și reprezentări obiectuale în concentrul 0-100;
 • Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență, , =, +. -) în rezolvarea și/sau compunerea de probleme;

Resurse :

 • Umane: elevii grupului țintă, cadrul didactic organizator, resursa umană parteneră;
 • Materiale : cartoane, lipici,
 • Metode :
 • Observația;
 • Jocul didactic;
 • Învățarea prin descoperire;
 • Învățarea prin cooperare.

Modalități de organizare:

 • Individual;
 • Frontal;
 • Pe grupe (utilizând criteriul numărării, am stabilit grupele de elevi a câte 4 membri-am un efectiv de 16 elevi, astfel încât am alcătuit 4 grupe de elevi).

Rezultate așteptate :

 • Manifestarea unor atitudini pozitive față de utilizarea unor scheme funcționale simple  pentru aflarea termenului necunoscut;
 • Crearea unor contexte de învățare confortabile și atractive respectând obiectivele proiectului;
 • Cooperarea în grupurile de apartenență.

Rezultate înregistrate:

 • Toți elevii au utilizat corect materialul  didactic;
 • Toți participanții au rezolvat probleme simple (în care intervin operații de aflare a termenului necunoscut), cu ajutorul obiectelor concrete;
 • Feed-back-ul pozitiv al părinților ;
 • Aprecierea învățătorului, după criterii obiective, a implicării elevilor ( fiecare  grupă a primit mașinuțe ) ;

Activitatea s-a desfășurat sub forma unui joc didactic  :

 1. Elevii au primit ca sarcină de lucru rezolvarea unui  exercițiu matematic;
 2. Pentru a descoperi rezultatul, fiecare elev a fost chemat în fața clasei de către învățător și a primit materialele  .
 3. Învățătorul a venit în ajutorul elevului, i-a prezentat mașina și a explicat cum se poate afla termenul necunoscut folosind materialele interactive.
 4. După momentele ieșirii elevilor în fața clasei, a urmat activitatea pe grupe; elevii au cooperat, rezolvând  o fișă de lucru cu exerciții matematice.