Pași în stabilirea regulilor la clasă

Unul dintre cele mai importante obiective ale activității unui cadru didactic este să asigure un climat educațional pozitiv, prin care să stimuleze dezvoltarea armonioasă a elevilor săi. Acest lucru este deosebit de important pentru că de starea de echilibru emoțional al copiilor se leagă cel mai adesea problemele de comportament.

Studiile arată că rezultatele procesului instructiv-educativ sunt strâns corelate cu situațiile de disciplină pe care un cadru didactic le are de gestionat la clasă. Un climat armonios duce la creșterea stării de bine în derularea procesului instructiv-educativ, acesta fiind un lucru pozitiv atât pentru cadrul didactic, care va putea expune conținutul învățării fără a fi supus unor factori de stres, dar mai ales pentru elevi, care se vor simți într-o stare de echilibru emoțional, într-un cadru sigur, armonios, pozitiv.

Cel mai la îndemână mod al învățătorului de a realiza acest cadru educațional pozitiv pentru desfășurarea în condiții optime a procesului instructiv-educativ este stabilirea de către acesta, împreună cu elevii, încă din primele zile de școală, a unor reguli simple în clasă.

În stabilirea regulilor la clasa pe care o coordonez am avut în vedere câteva principii de bază descrise de autoarele Bogdana Bursuc și Alina Popescu în lucrarea ”Managementul clasei-ghid pentru profesori și învățători”, 2007. Aceste principii presupun ca fiecare învățător să aibă în vedere implicarea elevilor în stabilirea regulilor clasei. Nu în ultimul rând, acestea vor fi formulate  în termeni simpli și ușor de înțeles de către copii.

Regulile vor fi formulate în termeni pozitivi (Exemplu: „Ridicăm mâna atunci când dorim să spunem ceva”, în loc de “nu vorbim neîntrebați”. Este important ca regula să specifice ce trebuie să facă elevul, nu ce nu trebuie să facă).

După stabilirea setului de reguli, nu mai mult de 3-5 pentru copiii din clasele ciclului primar, consider esențial ca acestea să fie explicate, astfel încât elevii să înțeleagă de ce este important să avem un set de reguli ale clasei și astfel să devină parte în păstrarea și respectarea lor.

O altă etapă importantă în însușirea acestora de către copii este ca regulile să fie afișate în clasă. Elevii din clasele mici le pot desena și de asemenea se pot organiza jocuri de rol pentru a explica fiecare regulă. Totodată, nu trebuie să uităm de importanța parteneriatului școală-familie, astfel că, pentru a obține suportul părinților în promovarea regulilor, este important ca și ei să le cunoască. În cadrul întâlnirii de dimineață vom repeta, în primă instanță zilnic aceste reguli, pentru a fi interiorizate de către copii. Odată ce copiii încep să-și însușească regulile, repetarea lor se va face la un moment stabilit de comun acord. Astfel evităm ca acestea să fie uitate sau ca reamintirea lor să se facă doar atunci când cineva le încalcă.

Așa cum știm, dinamica clasei este într-o continuă mișcare. În fiecare zi ne confruntăm cu alte situații problematice, copiii cresc și interesele și preocupările lor se schimbă, astfel că este important ca învățătorul să fie un fin observator. În acord cu cele menționate, trebuie să avem în vedere că este necesară revizuirea periodică a regulilor împreună cu elevii pentru a putea adapta regulile la situațiile noi cu care ne confruntăm sau la schimbările care apar în școală, clasă.

Un element important în derularea activității la clasă și, mai ales, în gestionarea acesteia este faptul că regulile sunt stabilite de comun acord și trebuie să fie respectate de toată lumea care participă la stabilirea lor (ele sunt deci și pentru profesor sau învățător, nu doar pentru elevi). Ele trebuie să fie respectate consecvent, deoarece mesajul pe care îl transmite o situație în care regula a fost trecută cu vederea este mai puternic decât cerința de a respecta regula.

Consider esențială urmarea acestor pași astfel încât elevii să interacționeze cu regulile clasei și, mai important, să și le asume. De asemenea, trebuie să avem în vedere că, odată ce stabilim regulile, trebuie să stabilim și consecințele pe care aceștia le vor suporta dacă ele vor fi încălcate.

De asemenea, elevii trebuie să înțeleagă ce consecințe pozitive are respectarea regulii și să beneficieze de aceste consecințe pozitive atunci când respectă regula.