Cum predăm limba engleză la școala Genesis

Scopul nostru, la școala Genesis, este de a-i face pe elevi să comunice în limba engleză, să citească, să fie capabili să își exprime gândurile, emoțiile, să devină responsabili pentru propria învățare. Profesorul își asumă pe rând mai multe roluri, astfel că învățarea se realizează printr-o abordare eclectică, îmbinând metodele tradiționale cu cele moderne, cele din urmă fiind preponderente. Predarea vocabularului și a cunoștințelor de gramatică se face mai ales inductiv, pornind de la concret la abstract, elevii învățând prin descoperire. Ne dorim cât mai puțin folosirea limbii materne, dar apelăm la ea atunci când copiii se simt mai în siguranță, însă, în cea mai mare parte a timpului limba utilizată este engleza.

La evaluarea progresului vrem să participe atât profesorul, cât și elevul, fără ca acesta din urmă să simtă presiune. Verificarea înțelegerii unor texte sau a mesajelor orale se realizează prin dialoguri, activități ce presupun comunicare la clasele primare, iar la cele gimnaziale se aplică și teste scrise, la sfârșit de unitate, dar și în acest caz sunt preferate evaluările sub formă de jocuri de rol, dialoguri, prezentări. Sunt folosite atât metodele moderne, cât și cele tradiționale, dar în proporție mai mică. Dintre cele moderne amintim metoda directă, învățarea limbii în comunitate, metoda comunicativă, metoda răspunsului fizic total, iar dintre cele tradiționale: metoda traducerii, metoda audio-linguală, metoda celor 3 P – Prezentare, Practică, Producere.

Principalul obiectiv al utilizării acestor metode este acela de a-i învăța pe elevi să comunice într-o limbă străină, să exerseze vocabularul în context, să dezvolte capacitatea de exprimare orală, capacitatea de receptare a mesajului oral și scris, dar și capacitatea de exprimare scrisă.

Profesorul de engleză de la școala noastră este un partener în învățarea elevilor, ghidându-i și încurajându-i ori de câte ori este nevoie, fără a pune accent pe corectarea greșelilor. Erorile sunt tolerate, în special în timpul activităților comunicative când accentul este pus pe fluență. Corectarea se face subtil, prin reformularea de către profesor pentru a nu-i inhiba și a încuraja conversația.  Interacțiunea are loc între profesor și elevi, dar și între elevi și elevi.

Metodele moderne sunt preferate de profesorii școlii Genesis, în special metoda comunicativă. Cu toate acestea, nu sunt ignorate nici cele tradiționale, anumite elemente ale acestora fiind des folosite. Metodele tradiționale, cum ar fi metoda traducerii, metoda audio-linguală, Prezentare, Practică, Producere, sunt considerate încă eficiente, avantajele lor constând în faptul că asigură cunoștințe solide de gramatică și vocabular și dezvoltă capacitățile de exprimare scrisă.

Dintre metodele moderne prezentate mai sus sunt folosite în mare măsură metoda directă, metoda comunicativă și metoda învățării limbii în comunitate. Metodele moderne sunt preferate datorită eficacității lor sporite în ceea ce privește comunicarea, dezvoltându-se capacitatea de exprimare orală. Metoda răspunsului fizic total este folosită mai ales cu elevii de vârstă mică, acordând o foarte mare importanță dezvoltării înțelegerii mesajului oral, având ca principal obiectiv bucuria învățării.

Alte avantaje ale acestora ar fi faptul că interacțiunea între profesor și elevi și între elevi și elevi este sporită. De asemenea sunt metode bazate pe joc, ceea ce le face mai plăcute, motivația elevilor crescând. Se creează, astfel, noi oportunități pentru dezvoltarea limbajului și folosirea lui în comunicare.

La orele de limbă engleză activitățile sunt menite să acorde atenție nu doar învățării și exersării limbii străine, dar mai ales, dezvoltării încrederii și a stimei de sine, a abilităților sociale și colaborative, a creativității și gândirii critice, creând conexiuni logice între diferite materii, subiecte și ceea ce știu deja elevii despre lumea înconjurătoare, facilitând o mulțime de oportunități de a învăța vocabularul în contexte noi, pozitive și de a-și exprima emoțiile, sentimentele, opiniile cu privire la diverse aspecte din viața reală.