PROGRAM DE DEZVOLTARE PERSONALĂ A ȘCOLARULUI MIC PRIN ACTIVITĂȚI ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE. Argument

Dezvoltarea personală reprezintă totalitatea activităților realizate de un individ în scopul autocunoașterii și autodepășirii sale. Este un proces personal continuu și de durată, de dezvoltare și adaptare a propriului Eu la cerințele mediului socio-cultural.

Din punct de vedere semantinc termenul de dezvoltare are sensul de creștere, evoluție, progres, astfel că, prin dezvoltare personală, putem spune că fiecare individ se află într-un proces continuu de evoluție, de progres, sau, de ce nu, de perfecționare și autodepășire.

Trebuie subliniat că acest proces al dezvoltării personale nu este limitat la nivel individual, el include activități pentru dezvoltarea celorlați, activități coordonate de profesori, mentori, trainer, consilieri etc.

Pentru acest gen de activități din sfera dezvoltăii personale, există preocupări încă din vremea greciei antice. Marele filosof Aristotel afirma: ”fericirea este Eudaimonia: bucuria ce însoțește împlinirea a ceea ce este mai înalt și mai bun în ființa noastră.” Iată că încă din cele mai vechi timpuri există preocuparea omului de a descoperi, evidenția și dezvolta potențialul fiecăruia dintre indivizi.

Dezvoltarea personală este astfel un concept cheie, utilizat de filosofi, psihologi și sociologi cu scopul de a evidenția aceste acțiuni realizate de fiecare dintre indivizi, sau de cadre didactice în scopul dezvoltării fiecăruia din punct de vedere personal.

Activitățile de dezvoltare personală presupun o serie de acțiuni de învățare ”care au ca scop dezvoltarea capacității elevului de a se autocunoaște și de a-și exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilitățile de relaționare și comunicare, reflecțiile cu privire la învățare.”

Se poate observa că în ultimii ani se acordă și în sistemul educațional românesc o atenție din ce în ce mai mare activităților de dezvoltare personală, acestea având chiar un număr de ore alocate în plaja orală a claselor pregătitoare- a II-a.

În cadrul programului pe care îl propunem dorim stimularea elevilor în realizarea procesului de autocunoaștere și dezvoltare emoțională, morală, socială și comportamentală a fiecăruia dintre ei.

Așa cum am demonstrat în studiul realizat, activitățile din sfera arte vizuale și abilități practice, îi ajută pe elevi să se exprime, să comunice și să relaționeze mai ușor cu ceilalți și, nu în ultimul rând, reprezintă o modalitate facilă pentru profesor de a-i cunoaște și de a dapta procesul instructiv-educativ la nevoile și particularitățile psihoindividuale ale fiecăruia dintre ei.

Prin intermediul ”Programului de dezvoltare personală prin intermediul artelor vizuale și abilităților practice” urmărim  formarea și dezvoltarea de abilități și aptitudini specifice domeniului, dar și abilități și aptitudini de comunicare și relaționare, dezvoltarea de atitudini cu scopul autocunoașterii, dobândirea și creșterea stimei de sine și a pregătirii pentru viață.

Urmărim realizarea acestui scop printr-o abordarea integrată a activităților și temelor propuse.

În realizarea programului am avut în vedere programa școlară pentru arte vizuale și activități, arte vizuale și abilități practice și programa pentru Dezvoltare personală.