PROGRAM DE DEZVOLTARE PERSONALĂ A ȘCOLARULUI MIC PRIN ACTIVITĂȚI ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE. Ateliere despre familie și copilărie

Continuăm aici prezentarea atelierelor noastre, începută în numărul trecut.

Atelierul 2- Familia

Resurse :
Materiale: planșe demonstrative, planșe illustrative, jetoane colorate,
Umane: elevii clasei pregătitoare
Procedurale: conversația, explicația, exercițiul-joc, demonstrația
De timp: 2 ședințe x 45 minute
Atelierul va viza următoarele obiective:

  • Să redea cu ajutorul formelor plastice: punctul, linia, și forma subiectul-pretext familia;
  • Să realizeze armonia cromatică cu ajutorul culorilor semnificative pentru acest subiect;
  • Pornind de la lucrarea realizată, să evidențieze caracteristicile propriilor familii.

În cadrul acestui atelier, elevii vor realiza subiectul pretext ”Familia”, utilizând elementele de limbaj plastic: punctul, linia, forma. Lucrările vor fi realizate de elevi în tehnica grafică cu ajutorul creioanelor colorate.

În abordarea temei cu elevii vom purta discuții libere cu tema ”familia mea.” Ce este familia și din cine este ea formată, în discuție vom ține cont și de particularitățile de vârstă și indiviuale ale copiilor, astfel că, fiind vorba de elevi ai clasei pregătitoare, vom face analogia cu familiile animalelor, sau ale diferitelor personaje din povești.

Aspecte teoretice cheie

Elemente de limbaj plastic: Punctul. Linia. Forma

”Punctul plastic este o formă plană sau spațială ale cărei dimensiuni sunt reduse în raport cu suprafața sau spațiul în care se află. Pentru ca să devină ”plastic”, punctul trebuie transfigurat, așezat în diferite contexte pentru a trasmite idei și sentimente. Acesta poate fi element în sine, poate lua forme figurative (flori, fructe, păsări, insecte), forme geometrice (triunghi, romb, cerc) sau forme abstracte.”

Linia este definită convențional ca fiind un punct în deplasare.”Linia este un mijloc de materializare a simțirilor și a conceptelor intelectuale ale elevilor. Totodată ea este și un mijloc de comunicare a afectivității și inteligenței omului.

Linia în diferitele ei ipostaze și de diverse tipuri poate fi dreaptă, unghiulară, curbată. Ea poate să exprime: mișcare, energie, spațialitate, să prezinte forme, să exprime dispoziții etc., de asemenea poate să conducă spre, să separe, să lege, să conchidă, să fuzeze. Ea poate fi redată în diferite thnici și procedeea ce lucru, acestea ducând la noi expresivități plastice care poartă amprenta temperamentului fiecărui elev.

Având în vedere anumite considerațiuni de ordin optic pe o suprafață dată „linia are mai multe posibilități de expresie. Acestea sugerează: stări staționare, de mișcare accentuată, de mișcare atenuată, de mișcare liberă etc. În concluzie există o autoritate a expresivității liniei care nu poate fi contestată.”

Forma plastică  este forma”elaborată de artiști în procesul creației prin diferite procedee, în diferite tehnici de lucru, cu ajutorul liniei, punctului și culorii.” Maria Ilioara arată că ”forma plastică este întotdeauna o materializare care, pe lângă viața spitituală a elevilor angajează atât tactilul cât și vizualul lor. Forma plastică ia naștere în conștiința elevilor și este receptată/ înțeleasă (frumusețe, semnificația ei) și de alte conștiințe (elevi, învățător etc.)”

Aceeași autoare numește o serie de factori care pot determina înțelegerea și reprezentarea grafică a formei plastice, factori ce pot fi influențați de educație, dintre aceștia enumerăm:

”-   capacitatea elevilor de a vedea ansamblul imaginii ei;

  • acuitatea vizuală a elevilor;
  • capacitatea elevilor de a observa, percepe, analiza selecta, compara, memora, inventa etc.;
  • dispoziția, sensibilitatea lor artistică, anumite conflicte psihice, caracterul lor.”

Atelierul 3- Copilăria

Resurse :
Materiale: planșe demonstrative, planșe ilustrative, jetoane colorate, poveste
Umane: elevii clasei pregătitoare
Procedurale: conversația, explicația, exercițiul-joc, demonstrația
De timp: 2 ședințe x 45 minute

Atelierul va viza următoarele obiective:

  • Să realizeze forma plastică ”Copilăria”cu ajutorul formei elaborate, a culorilor calde și culorilor reci, precum și al nuanțelor provenite din amestecul lor;
  • Să definescă din experiența lor de viață elemente caracteristice copilăriei;
  • Să explice modalitățile prin care se se obțin nuanțele din amestecul fizic al culorilor;
  • Să armonizeze cromatic compoziția cu ajutorul formei și al culorilor.

În abordarea temei vom purta discuții libere cu tema copilăria pornind de la experiențele personale ale fiecăruia dintre copii. Voi citi elevilor un fragment din lectura ”Pupăza din tei”, de Ion Creangă. Vom discuta apoi aspecte ale copilăriei relevate de acest fragment, pe înțelesul copiilor. Îi voi ruga pe elevi ca, pornind de la experiențele proprii, visele, dorințele lor să realizeze subiectul pretext Copilăria, având ca elemente de limbaj plastic Forma și culoarea. Tehnica de realizare a subiectului pretext este acuarela.

 

Aspecte teoretice cheie

Copilăria reprezintă etapa cea mai importantă pentru deszvoltarea ulterioară a unei persoane. Stadiul copilăriei se întinde între 0- 10 ani și include stadiul sugarului, stadiul antepreșcolarității, cel am micii scolarități, numit de psihologi și cea de-a III-a copilărie.

În această etapă, se pun bazele viitoarei personalități, copilul formându-și conduite importante ce îi vor asigura adaptarea pentru următoarele stadii.

Tema copilăriei este foarte des abordată în cadrul activității didactice la clasele primare. Împreună cu elevii abordam interdisciplinar această temă, ponind de la informațiile obținute în cadrul activităților de științe, lectură, literatură pentru copii.