PROGRAM DE DEZVOLTARE PERSONALĂ A ȘCOLARULUI MIC PRIN ACTIVITĂȚI ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE. Ateliere despre joacă, bucurie și noi înșine

Continuăm aici prezentarea atelierelor pentru copii începută în numerele precedente.

Atelierul 4 – Joc și joacă

Resurse :
Materiale: plastilină, imagini
Umane: elevii clasei pregătitoare
Procedurale: conversația, explicația, exercițiul-joc, demonstrația
De timp: 2 ședințe x 45 minute

Atelierul va viza următoarele obiective:

 • Să realizeze copoziții plastice pe baza subiectului pretext ”Joc și joacă”cu ajutorul plastilinei;
 • Să exprime gânduri, emoții, percepții personale pentru tema dată;
 • Să perceapă în mod activ realitatea înconjurătoare și să modeleze ceea ce ei au perceput, gândit și imaginat;

În abordarea temei vom purta discuții libere cu tema joc și joacă pornind de la experiențele personale ale fiecăruia dintre elevi.

Aspecte teoretice cheie

Modelaj 

Tehnica modelajului îi ajută pe elevi să perceapă în mod activ realitatea înconjurătoare și să modeleze ceea ce au perceput, gândit și imaginat. ”În acest fel, arată Maria Ilioara, elevii dobândesc nu numai cunoștințe, dar și deprinderi durabile, practice, creatoare, însă pentru a ajunge aici, învățătorul trebuie să țină cont de particularitățile psihoindividuale, nivelul de pregătire și de educație al elevilor săi și de principiul trecerii de la greu la ușor.” Învățătorul va avea în vedere, așa cum arată aceeași autoare, că prin exercițiile de modelare a lutului sau a plastilinei se dezvoltă nu numai mușchii mici ai degetelor și coordonarea lor armonioasă cu gândirea, afectivitatea și voința, dar și istețimea mâinilor ca expresie a inteligenței practice.

”În scopul educării la elevi a capacității de exprimare liberă a stărilor și trăirilor afective; a ideilor și universului lor interior, precum și a dezvoltării spiritului de cooperare se pot face exerciții de modelare a lutului prin variate procedee, atât cu palmele, cât și cu degetele, de rotunjire, de alungire, subțiere, împletire, torsiune etc,. fără a scoate sau adăuga material la cantitatea inițială.”

Atelierul 5 – Bucurie / Tristețe

Resurse :
Materiale: jetoane cu emoțiile de bază, planșe ilustrative, cercul cromatic al lui Itten
Umane: elevii clasei pregătitoare
Procedurale: conversația, explicația, exercițiul-joc, demonstrația
De timp: 2 ședințe x 45 minute

Atelierul va viza următoarele obiective:

 • Să realizeze copoziții plastice pe baza subiectului pretext ”bucurie / tristețe ”cu ajutorul culorilor calde și al culorilor reci;
 • Să identifice emoțiile de bază și caracteristici ale acestora;
 • Să identifice manifestările, strările personale specific fiecărei emoții;
 • Să armonize culorile utilizate pe baza explicațiilor primite.

În abordarea temei vom purta discuții libere cu tema bucurie / tristețe pornind de la exercițiul ”Copacul emoțiilor”. Fiecare copil, la începutul activității va desena pe un cartonaș emoția pe care o simte în acel moment (bucurie, tristețe, îngrijotare, plictiseală etc.), apoi va lipi cartonașul pe crengile copacului, prezentând emoția desenată și motivând alegerea acesteia.

Pornind de la acest joc, voi ruga elevii să realizeze tema plastică ”bucurie/ tristețe, utilizând culori calde și culori reci, în tehnica acuarelei.”

Aspecte teoretice cheie

Tehnica acuarelei

Acuarela sunt culori ce se dizolvă cu apă, se fluidizează obținându-se un lichid colorat, transparent. În fucție de cantitatea de apă folosită, culoarea își păstrează calitatea de a fi mai mult sau mai puțin transparentă.

Însușirile principale ale acuarelei constau în ”transparență, luminozitate și prospețime.”

”Acuarela se așterne pe hârtia uscată sau umedă, se poate suprapune cu pete transparente sau uscate sau poate fuziona când este așezată pe suport umed. Formele obținute prin fuzionare sunt spontane și pot fi prelucrate prin contur, acoperire sau adăugire, cu ajutorul punctelor, liniilor sau a tușelor mici de culoare.”

Atelierul 6 – Eu și ceilalți

Resurse :
Materiale: jetoane cu emoțiile de bază, planșe illustrative, cercul cromatic al lui Itten,
Ghiveci sau alt recipient, crenguțe, diferite flori, pâmânt, elemente decorative.
Umane: elevii clasei pregătitoare
Procedurale: conversația, explicația, exercițiul-joc, demonstrația
De timp: 2 ședințe x 45 minute

Atelierul va viza următoarele obiective:

 • Să se identifice în cadrul unui grup din care face parte;
 • Să evidențieze caracteristci personale comune cu ale grupului , dar și elemente ce îl fac unic;
 • Să dezvolte comportamente prosociale prin acceptarea celor din jur atât cu calități, cât și cu defecte;
 • Să realizeze compoziții plastice utilizând tehnica mixtă (colaj, tempera).

În abordarea temei vom purta cu elevii dicuții libere despre relațiile cu cei din jur, despre prieteni, grupurile din care facem parte, elemente care ne fac parte a grupului și elemente care ne diferențiază de ceilați.

Vom utiliza exercițiul ”Ghiveciul multicolor” ca are în vedere următoarele etape:

 • ”analiza materialelor propuse;
 • definirea noțiunii de aranjament floral;
 • așezarea pământului în ghiveci, după care se așeză rând pe rând crenguțele, floricele, verdeață și alte elemente decorative;
 • În timul realizării acestui aranjament, învățătoarea va iniția o discuție cu copiii, având ca scop asocierea diversității elementelor decorative ale aranjamentului cu diferențele existente între noi, oamenii (susținând idea prin care ”Nu toți suntem la fel!”)”;
 • discuții finale cu privire la modul în care copiii s-au simți pe parcursul activității și crearea legăturii cu cu subiectul pretext ”Eu și ceilalți”.

Eleviii vor fi invitați să realizeze un colaj pentru acest subiect-pretext, utilizând tehnica mixtă.

Aspecte teoretice cheie
Tehnica mixată (colaj și tempera)

Maria Ilioara susține că ”folosirea tehnicilor mixte dezvoltă imaginația, fantezia, spiritul de invenție și de inițiativă al elevilor trezind un viu interes pentru această activitate.” Tehnica mixtă dezvoltă gustul pentru estetic al elevilor și le oferă posibilitatea de a-și exprima creativitatea și inventivitatea.

Cu ajutorul acestei tehnici elevii au posibilitatea de a utiliza materiale diverse pentru a realiza o compoziție plastică. Posibilitatea alegerii materialelor în realizarea temei invită elevii să fie inventivi și creativi, dând astfel unicitate și originalitate lucării lor, punându-și amprenta personală asupra subiectului pretext.

Am propus elevilor să realizeze subiectul pretext utilizând tehnica tempera și colajul.

Colajul este un procedeu tehnic de organizare a formelor sau a compozițiilor plastice cu ajutorul unor materiale diverse.”

Tempera este un pigment preparat cu ajutorul cleiului de origine animală amestecat cu caseină, ou, lapte, lacuri etc. Ea se amestecă cu apă înainte de a o întinde pe desen. Se întinde cu pensula în tușe curate, netede și spre deosebire de acuarelă, tonurile deschise se obțin prin amestecul cu alb. Tușele de tempera acoperă total hârtia deoarece ele sunt opace, mate și dense.

Tempera, în comparație cu acuarela, prezintă avantajul acoperirii culorii nereușite cu altă culoare, corectând astfel desenul, fără a fi necesar ca acesta să se refacă.”

Evaluare

          Evaluarea este o componentă importantă a fiecărui demers didactic, ea furnizând informații cu priviere la desfășurarea demersului didactic, modul de organizare al activității, cât și al ”performanțelor” elevului.

Evaluarea în cadrul programul propus de noi, se va realiza prin metode precum:

 • observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor;
 • portofoliul;
 • autoevaluarea;
 • conversația euristică.

În urma analizei lucrărilor realizate de elevi, nu se emit judecăți de valoare artistică, ci se măsoară capacitatea elevilor de a se exprima cu ajutorul elementelor de limbaj plastic, de a comunica idei, sentimente.

Dorim ca, prin realizarea evaluării și a autoevaluării lucrărilor pe baza criteriilor de evaluare, elevii să dobândească încredere în propriile capacități, gândire critică și argumentare, formându-și atfel deprinderi de exprimare orală.

În acest mod, prin procesul de evaluare urmărim încurajarea elevilor în a comunica, descrie, argumenta lucrarea realizată, atât din punct de vedere al specificului domeniului arte vizuale și abilități practice, cât și din punct de vedere al exprimării personale, al încrederii de a vorbi liber despre ceea ce visezi, crezi, creezi.

Cadrul didactic va avea responsabilitatea de a valoriza pozitiv copilul lăudându-i desenul, subiectul, alegerea culorilor, eforturile, perseverența etc. Învățătoarea va evidenția pozitiv fiecare lucrare realizată în clasă, subliniind elementele pozitive ale acesteia.

În vederea încurajării elevilor și pentru a evita posibilitatea de comparație din partea adulților, și chiar din partea copiilor între ei, este preferabil să dispersăm desenele cu aceeași temă.  De asemenea putem realiza, pentru fiecare copil mozaicuri care să-i grupeze toate desenele în același loc, fiecare copil dispunând de un spațiu al lui în locuri diferite, această strategie permițându-ne să-i creștem copilului stima de sine prin desenele pe care le produce. O altă strategie pe care o putem avea în vedere este aceea de a pune în evidență la fiecare desen o calitate specială pe care celelalte nu o au: desenul Maiei este mai nostim, al Cătălinei mai colorat, al lui Victor mai original, etc.