PROGRAM DE DEZVOLTARE PERSONALĂ A ȘCOLARULUI MIC PRIN ACTIVITĂȚI ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE. Competențe generale

În ceea ce privește dezvoltarea personală a școlarului mic prin activități de arte vizuale, vizăm următoarele obiective.

  • Exprimarea de idei/ experiențe și emoții/ sentimente în limbaj vizual.
  • Receptarea și transmiterea unor mesaje exprimate în limbaj vizual, în contexte variate.
  • Dobândirea stării de bine și a încrederii în sine prin activități specifice artei vizuale și abilitățior practice.

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

  • Exprimarea de idei/ experiențe și emoții/ sentimente în limbaj vizual. 
Competențe specifice Exemple de activități
•          Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj vizual

•           Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbal despre propriile experiențe de viață

•           Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei

•          Participarea la activități integrate adaptate  nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbal, kinestezică.

•        Jocuri de mimă,

•        Turul clasei: ”Cum te simți astăzi?”, la începutul sau la sfârșitul activității,

•        Descrierea emoțiilor trăite în jocurile preferate,

•        Verbalizarea gândurilor, emoțiilor în unele situații date,

•        Emiterea unor afirmații pozitive despre sine și ceilalți,

•        Exprimarea opiniilor despre unele situații de viață: ”Eu cred că….”, ” În opinia mea….”,

•        participarea la lucrări colective – Exemplu: „Mai multe mâini, un singur portret” etc.,

•        Inventarea unui ritm sau a unei melodii pentru o scenă dintr-o poveste,

•       Mimarea unui personaj de poveste/desen animat.

  

  • Receptarea și trasmiterea unor mesaje exprimate în limbaj vizual, în contexte variate.
Competențe specifice Exemple de activități
•          Sesizarea diferențelor dintre informația transmisă prin limbaj vizual și mesajul artistic.

•          Identificarea semnificației liniei, punctului, culorii și formei în operele de artă.

•          Exprimarea de opinii proprii referitoare  la mesajele comunicate prin limbaj vizual.

•          Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în context familiar.

•         Manifestarea curiozității față de mesaje artistice simple exprimate vizual.

•      Formularea de răspunsuri la întrebări despre elemente de detaliu dintr-un desen, dintr-o pictură, dintr-un modelaj, colaj sau film de desene animate,

•      Identificarea dintr-o suită de imagini a aceleia care conține un detaliu dat,

•      jocuri tip puzzle cu imagini/fotografii,

•      Rezolvarea de jocuri pe teme diverse, de tipul: Găsește diferențele/ intrusul; Ghicește ce s-a schimbat etc.

•      Exerciții de autoanaliză a propriilor creații (motivarea alegerii subiectului, timpul alocat, mijloacele și tehnicile utilizate, sentimente),

•      participarea la discuții despre comunicarea prin imagine în pictură, desen/grafică, modelaj/sculptură, arte decorative textile, monumentale, ceramice, vestimentație sau bijuterii, arhitectură și/sau scenografie, fotografie și prin artele spectacolului legate de mesajul transmis.

 

  • Dobândirea stării de bine și a încrederii în sine a copiilor prin realizarea de creații artistice.
Competențe specifice Exemple de activități
•          Prezentarea unor trăsături personale elementare  în contexte variate.

•          Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten.

•          Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți.

•         Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate.

•        Crearea unor obiecte simple prin modelaj sau colaj care să exprime caracteristicile propriei persoane;

•        Jocuri de prezentare în grupuri mici, în fața clasei a rezultatelor activității;

•        Jocuri de continuare a unor fraze, pentru evidențierea calităților: ”Eu pot să…”, ”Îmi place să…”, ”îmi place de mine pentru că….”, ”Culoarea mea preferată este….”,

•        Citirea și discutarea unor povești despre prietenie,

•        Exerciții de evidențiere a regulilor de comportament în relația cu ceilalți, pe baza discutării unor situații concrete,

•        Elaborarea unor lucări individuale sau de echipă despre prietenie;

•       Aplicarea unot tehnici art-creative prin care să se exprime diverse stări emoționale: desene, cântece, modelaje din lut și plastilină, colaje etc.