PROGRAM DE DEZVOLTARE PERSONALĂ A ȘCOLARULUI MIC PRIN ACTIVITĂȚI ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE. Structura și tematica atelierelor

Programul de dezvoltare personală pentru școlarii mici, prin activități arte vizuale și abilități practice, presupune 12 întâlniri de câte 45 de minute pe o tematică diversă. Am stabilit în urma studierii curriculumului și a programelor școlare pentru ciclul primar 6 teme generale, de interes pentru  nevoile și nivelul de vârstă al copiilor.

  • Prietenia
  • Familia
  • Copilăria
  • Joc și joacă
  • Bucurie/ tristețe
  • Eu și ceilalți

Tematica ce va fi abordată în cadrul sesiunilor este suficient de vastă încât să permită adaptarea la diverse situații și tipuri de participanți.

Conținutul activităților va solicita din partea elevilor o atitudine deschisă, implicare, participare activă. Unele activități vor avea preponderent caracter ludic, fiecare exercițiu va avea un scop concret și servește ca și instrument pentru dezvoltarea personală a fiecăruia dintre elevi.

Atelierul 1- Prietenia

Resurse :

Materiale: planșe demonstrative, planșe ilustrative, albume cu reproduceri după lucrări de artă, cărți de povești.

Umane: elevii clasei pregătitoare

Procedurale: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația

De timp: 2 ședințe x 45 minute

Atelierul va viza următoarele obiective:

  • Să denumească culorile calde și culorile reci pe baza explicațiilor primite și a planșelor demonstrative;
  • Să realizeze forma plastică a subiectului pretext ”Prietenia”;
  • Să armonizeze cromatic compoziția plastică cu ajutorul culorilor calde și reci.

În cadrul acestui atelier elevii vor realiza subiectul pretext ”Prietenia” utlilizând culorile calde și culorile reci. Tehnica de lucru pentru realizarea acestui subiect va fi tempera.

În prealabil se vor purta cu copiii discuții libere despre ce este prietenia și ce înseamnă să fii prieten. Voi citi elevilor o poveste terapeutică cu tema prietenia.

 

Aspecte teoretice cheie

Ce este prietenia?

Prietenia reprezintă o relație între doi sau mai mulți oameni. Relația de prietenia se bazează pe încredere reciprocă.

Pentru copilul aflat la vârsta școlarității mici, relațiile cu covârsnicii sunt deosebit de iportante pentru dezvoltarea socială, cognitivă, comportamentală cu privire la formarea sa ca adult. Copiii aflați la această vârstă acordă o foarte mare importanță conceptului de prietenie, o idealizează. Ei socializează ușor între ei și pot lega prietenii trainice.

Tinca Crețu susține că la această vârstă ”Relațiile cu egalii adâncește sociabilitatea și dezvoltă noi atitudini cum ar fi respectului punctului de vedere al celuilalt, disponibilitatea pentru colaborare și cooperare, sentimentul clar al aparteneței la grup.”

Relaționand cu cei de aceeași vârstă, copilul își va redefini modul de interacțiune cu ceilați, va căpăta și dezvolta noi instrumente în stabilirea acestor relații. Grupul de prieteni ca și agent de socializare important ce intervine din perioada școlarității mici își va pune amprenta asupra dezvoltării și evoluției copilului ca personalitate unică și irepetabilă.

Dacă la începutul etapei copiii așteaptă de la prieteni o dispoziție pentru activități comune și reciprocitate afectivă, mai târziu prieteniile se vor baza pe încredere reciprocă, cooperare, devenind din ce în ce mai complexe.

Culori calde și  culori reci
Culori calde: roșu, galben, oranj
Culori reci : abastru, verde, violet

”Privind cercul cromatic al lui Johannes Itten, observăm că seria culorilor calde se apropie de oranj, roșu, iar cea a culorilor reci de albastru-verde, respectiv în partea dreaptă culorile calde (G. G.o,O, O. r. R)  și în partea stângă culorile reci (Vi, Vi.a, A, A. ve, Ve, Ve. g).

Culorile sunt denumite în mod convențional calde și reci. Dând senzația de cald sau rece, aproape sau departe, acestea au rol important atât în pictură cât și în viața cotidiană. Cercetătorii au demonstrat influența culorilor asupra omului în plan psihic, dar și fizic. Acestea sunt stimulative, tonice, vesele, triste, deprimante, dau senzația de ușor, greu, dulce, amar, acru, sugerează depărtarea sau apropierea etc. Culorile situate în cercul cromatic în apropierea galbenului sugerează tristețe, nesiguranță. Oranjul este culoarea cea mai caldă, deoarece rezultă din amestecul fizic a două culori calde (R+ G). Albastru pur este culoarea cea mai rece, deoarece celelalte culori reci conțin și culori calde (Ve= A+ G; Vi= A+R).”

Tehnica tempera

”Tempera sunt culori de apă, dar cu aspect dens și opac. Acestea se deschid ca intensitate numai în combinație cu alb, spre deosebire de acuarele care se deschid prin diluare cu apă.

Tușele de tempera acoperă total suportul de lucru. Prin amestecul fizic dintre culori se obțin nuanțe, griuri colorate și tonuri deosebit de sensibile. Prin natura lor, opacă și densă, au o putere mare de acoperire și se folosesc cu mult succes în compozițiile decorative.”