PROIECTAREA DIDACTICĂ

Proiectarea didactică este procesul de anticipare a pașilor ce urmează a fi parcuși în realizarea activității didactice.

În funcție de orizontul de timp luat ca referință, distingem două tipuri fundamentale de proiectare pedagogică:

– proiectarea globală ;

– proiectarea eșalonată.

Proiectarea globală – are drept referință o perioadă mai mare din timpul de instruire, de la un ciclu școlar la un an de studiu;

– se concretizează în elaborarea palnurilor de învățământ și a programelor școlare.

Proiectarea eșalonată – are ca referință perioade mai mici de timp, de la anul școlar până la timpul consacrat unei singure activități didactice și se concretizează în:

– proiectarea activității anuale;

– proiectarea activității semestriale;

– proiectarea unei activități didactice.

Proiectarea activității anuale presupune:

Identificarea obiectivelor generale urmărite în predarea disciplinei;

Analiza conținutului identificarea unităților de învățare și a succesiunii lor;

Eșalonarea în timp (precizarea numărului de ore pentru fiecare unitate și precizarea datei sau a săptămânii din structura anului școlar);

Distribuția timpului pe tipuri de activități: predare, fixare și sistematizare, evaluare.

Proiectarea activității semestriale este o continuare a proiectării anuale și poate include, pe lângă elementele specifice unei proiectării anuale, o primă anticipare a strategiilor didactice și a posibilitățiilor de evaluare, în funcție de obiective urmărite și de conținutul detaliat.

Proiectarea lecției  

Presupune un demers anticipativ, pe baza unui algoritm procedural ce corelează următoarele patru întrebări (Jinga, Negreț, 1982), corespunzătoare celor 4 etape fundamentale în proiectarea lecției:

– Ce voi face?                   Indentificarea obiectivelor lecției

– Cu ce voi face?              Analiza resurselor

– Cum voi face?                Elaborarea strategiilor didactice optime

Cum voi ști dacă am realizat  ceea ce mi-am propus?     Elaborarea instrumentelor de evaluare

Desfășurarea lecției 

Etapele lecției Ob. Timp Eșalonarea conținutului Strategii didactice Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace
 
 

 Etapele lecției (lecție mixtă)

  1. Moment organizatoric
  2. Captarea atenției
  3. Verificarea cunoștințelor din lecția precedentă
  4. Comunicarea noilor cunoștințe
  5. Fixarea noilor cunoștințe
  6. Realizarea feed-back-ului

BIBLIOGRAFIE:

1.Bontaș, I. (2007). Tratat de pedagogie, București: Ed. BIC ALL

  1. Cucoș, C. (coord.). (2005). Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. Iași: Ed. Polirom
  2. Cucoș, C. .(2006). Pedagogie. Iași: Ed. Polirom
  3. Diaconu, M., Jinga, I. (coord.). (2004). Pedagogie. București: Ed. ASE
  4. Jinga, I., Istrate, E., (coord.). (2007). Manual de pedagogie. București: Ed. BIC ALL