PROIECTUL, METODĂ ALTERNATIVĂ DE EVALUARE

Metodele alternative de evaluare oferă cadrului didactic informații suplimentare despre activitatea și nivelul de pregătire a elevului. Ele completează datele furnizate de metodele tradiționale.

Unul dintre aceste instrumente de evaluare este proiectul.

Proiectul este o activitate mai amplă, ce permite o apreciere complexă și nuanțată a învățării, permițând identificarea unor calități individuale ale elevilor. Este  o formă de evaluare puternic motivantă pentru elev. Implică un volum de muncă sporit. Se realizează prin activitatea la clasă și în afara clasei.

Proiectul este recomandat atât în evaluări de tip sumativ cât și în evaluări formative. Având o desfășurare pe durate mai mari de timp, în procesele de evaluare și de autoevaluare pot fi luate în considerare atât produsul final cât și desfășurarea, procesul învățării care a condus la acel produs. Activitatea poate fi individuală sau de grup, iar evaluarea se poate raporta la munca unui elev sau a unui grup de elevi.

Munca în construirea proiectului de la finalul unității de învățare ”Caracteristici generale ale orizontului local” de la disciplina Geografie la nivelul clasei a IV-a a fost una productivă. Elevii au fost împărțiți în trei echipe și s-au  realizat trei prezentări PowerPoint ale unor regiuni din țara noastră, vizând caracteristici geografice generale ale acestora precum :relieful, clima, vegetația și fauna, hidrografia, activitățile economice, mijloacele de transport într-un timp dat. Proiectul a conținut nu numai producții finale solicitate, ci și concluzii. Reflexiile pe care le-a provocat asupra elevilor au demonstrat progresul, autoevaluarea cu privire la competențe, o secțiune mai personală care a pus în evidență alte producții sau activități pe care elevul a vrut să le realizeze.

Proiectul ca instrument de evaluare curentă și-a dovedit eficiența prin punerea elevilor într-o situație autentică, de cercetare și acțiune. Aceștia au expus produsele finale într-o manieră inedită, sub forma unor prezentări artistice susținute în fața unui juriu format din cadre didactice din instituția noastră. Implicarea elevilor în realizarea acestor proiecte a fost una extrem de dinamică și entuziastă mai ales în ceea ce a constat prezentarea costumelor tradiționale ale acelei zone, precum și intonarea unui cântec specific zonei. Elevii au creat adevărate spectacole de teatru și chiar de coregrafie, punându-și în valoare abilitățile individuale și de grup.

Concluziile elevilor care au susținut acest proiect au fost că și-au descoperit unii altora talente nebănuite, au colaborat și cu alți colegi pe care în alte situații îi subestimau și s-au amuzat în timpul pregătirii programelor artistice în miniatură.

Concluzia comună membrilor juriului a fost aceea că proiectul a fost unul reușit, dezvoltând nenumărate laturi ale personalității umane.