Rolul problemelor în învățarea matematicii

Fără a exagera, se poate afirma că, în învățământul preuniversitar, factorul decisiv în învățarea matematicii îl constituie rezolvarea de probleme și exerciții. “Rezolvarea problemelor a fost baza învățământului încă de pe timpul papirusului Rhind. Opera lui Euclid poate fi considerată ca o contribuție pedagogică care constă în disecarea geometriei în diferite probleme ușor de dominat. După părerea mea, problemele sunt și astăzi baza învățământului matematic în școala secundară”( Polya G.).

Importanța problemelor și a exercițiilor se vede și în aspectele cantitative legate de acest subiect:

-timpul afectat  rezolvării problemelor este, în general, mai mare în cursul orelor decât cel destinat teoriei-manualele conțin sute de exerciții și probleme

-sursele problemelor, pentru toate nivelurile, sunt foarte bogate și inepuizabile

-temele date pentru acasă constau aproape exclusiv din rezolvări de exerciții și probleme

-majoritatea subiectelor lucrărilor de verificare, ale testelor naționale, ale examenelor de bacalaureat și admitere în facultate solicită doar rezolvarea de probleme

-probele concursurilor și olimpiadelor județene, naționale și internaționale constau tot din rezolvarea de probleme

Pentru a da o definiție a problemei, voi prezenta un citat dintr-un articol al marelui nostru matematician acad. Nicolae Teodorescu: “trecerea de la un rezultat la altul se face pe cale logică folosindu-se operațiile, raționamente, construcții auxiliare etc, pe baza unei înlănțuiri compatibile cu axiomele și consecințele acestora necesare parcurgerii drumului de la date la rezultate. Înlănțuirea se face cu instrumente matematice: relații și operații și în momentul în care enunțul este formulat ca o comandă sau ca o aspirație, căutarea unui drum care să ducă de la date la rezultat constituie o problemă”.

Închei aici aducând în atenția dumneavoastră un citat atât de actual în contextul metodelor de predare a matematicii: “A rezolva o problemă inseamnă a găsi o ieșire dintr-o dificultate, inseamnă o cale de a ocoli un obstacol , de a atinge un obiectiv care nu este direct accesibil. A găsi soluția unei probleme este o performanță specifică inteligenței, iar inteligența este apanajul distintiv al speciei umane (Polya G.).

Bibliografie

  1. ARDELEAN L. , SECELEAN N – Didactica matematicii-managementul , proiectarea și evaluarea activităților didactice, Universității “ Lucian Blaga“ , Sibiu , 2007
  2. IONESCU M. , RADU I., coordonator – Didactica modernă, Dacia, Cluj-Napoca , 1995
  3. POLYA G. – Descoperirea în matematică, Științifică, București , 1971