Strategii pentru crearea și aplicarea regulilor la clasă

Un aspect important ce ține de un management eficient al clasei îl reprezintă crearea și aplicarea de reguli. Rolul lor este acela de a asigura derularea activităților școlare în parametri optimi, pe de o parte, dar și de a orienta comportamentele copiilor până când aceștia își pot dobândi autocontrolul.

Momentul cel mai potrivit pentru a stabili regulile la nivelul clasei este începutul anului școlar, când profesorii eficienți alocă timp suficient nu doar pentru a stabili setul de reguli, ci și pentru a se asigura că elevii le înțeleg, le acceptă și, în consecință, le pun în aplicare.

Pentru a se asigura de eficiența regulilor, cadrul didactic trebuie să țină cont de câteva recomandări:
– să reducă numărul regulilor de comportament la un minim necesar – specialiștii în educație recomandă un set de 5-8, atât pentru gimnaziu, cât și pentru ciclul primar
– să fie formulate clar, exprimate în termeni pozitivi, bine motivate și prezentate elevilor ca mijloace, nu ca scopuri în sine
– să fie concepute pornind de la un dialog cu elevii, care să fie cooptați încă din faza de selecție a regulilor și astfel ei vor fi cointeresați în aplicarea și respectarea lor. În plus, cooptarea lor în acest proces le stimulează abilitățile de a rezolva situații-problemă și de a căpăta un autocontrol
– să le revizuiască periodic și să le adapteze, dacă este necesar.
– să aprecieze respectarea regulilor de către elevi, evidențiind efectele pozitive pe care cooperarea lor le are în crearea unui mediu pozitiv în clasă
– să nu treacă cu vederea încălcarea regulilor, aplicând prompt sancțiunile stabilite.

În ceea ce privește ultimele două recomandări, există anumite strategii pe care profesorul le poate adopta pentru a le putea realiza îndeplini:

Cele care apreciază respectarea regulilor sunt:
– utilizarea aprecierii verbale și nonverbale
– utilizarea de recompense palpabile atunci când este cazul
– implicarea părinților în aprecierea comportamentului pozitiv al elevului

Cele care semnalează nerespectarea regulilor se referă la acțiuni și atitudini din partea profesorului:
– să fie proactiv, anticipând problemele și prevenindu-le
– să își facă permanent simțită prezența în clasă, acoperind întregul spațiu, atât vizual, cât și fizic
– să observe eventualele probleme, urmărind comportamentul elevilor atât în timpul orei, cât și în afara clasei
– să dozeze cu atenție măsurile luate, în funcție de gravitatea problemei apărute
– să aibă o strategie pentru situațiile foarte tensionate, identificând, într-o primă fază, comportamentul necontrolat, păstrându-și cumpătul și ascultând cu atenție elevul în cauză pentru a înțelege problema și a-l ajuta să se calmeze.

Respectarea acestor recomandări și strategii va ușura cu siguranță sarcina profesorului de a-și gestiona eficient colectivul de elevi.