Teoria inteligențelor multiple

In 1983, Howard Gardner, un psiholog cunoscut, autor a peste 18 cărți traduse in 22 de limbi, a elaborat Teoria Inteligențelor Multiple, conform căreia fiecare persoană are un anumit profil de inteligență personală, care constă ȋntr-o combinație de șapte tipuri diferite de inteligențe. Fiecare tip de inteligență are la bază anumite caracteristici. Acestea sunt:

  1. verbală / lingvistică. Persoanelor din această categorie le place să se exprime atât oral cât și ȋn scris și să asculte povești. Le plac jocurile de cuvinte, ghicitorile și anecdotele.
  2. logică / matematică. Acestor persoane – cu inteligență matematică – le place să rezolve probleme, să-și folosească logica ȋn procesul de ȋnvățare și puterea de argumentare atât la școală, cât și ȋn viața de zi cu zi.
  3. vizuală / spațială. Caracteristica dominantă a persoanelor cu inteligență vizuală sau spațială este faptul că au o reprezentare vizuală și mentală foarte bună, le plac ilustrațiile, graficele, tabelele și hărțile. Invață foarte bine prin activități care includ astfel de elemente vizuale.
  4. corporală / kinestezică. Persoanele care au acest tip de inteligență ȋnvață foarte bine prin mișcare, dialog și jocuri de rol.
  5. muzicală / ritmică. Persoanele din această categorie răspund foarte bine la ȋnvățarea prin muzică, ritm și cântec.
  6. intrapersonală. Firi meditatoare și analitice, ȋn special ȋn ceea ce ȋi privește, vor să știe clar cine sunt, ce dar mai ales cum ȋnvață.
  7. interpersonală. Acestor persoane le place să interacționeze cu ceilalți și ȋnvață cel mai bine prin activități ȋn perechi sau ȋn grup.

Mai târziu, ȋn 1999, Howard Gardner a adăugat ȋn lista mai sus menționată ȋncă două tipuri de inteligență, și anume: inteligența naturalistă și inteligența existențialistă. Dacă persoanelor cu inteligență naturalistă le place să facă clasificări sau stabilească categorii pentru anumite elemente, cele cu inteligență existențialistă au nevoie să vadă imaginea per ansamblu – “the big picture” – pentru a ȋnțelege detaliile.

Toate aceste tipuri de inteligență – sau profilurile Inteligențelor Multiple (conform teoriei emise de Mary Ann Christison, 2005) – există ȋn fiecare dintre noi, ȋnsă ȋntr-o pondere diferită. Dacă unele persoane au ca tip de inteligență predominant – sau mai bine dezvoltat ȋn comparație cu celelalte tipuri de inteligență – cel logic sau matematic, la alte persoane este mai bine dezvoltat cel kinestezic. De aceea, consider că este bine ca atunci când cadrele didactice ȋși planifică și organizează activitățile ȋn cadrul orelor de curs să țină cont, pe cât posibil, de profilul de inteligență specifică fiecărui elev și să includă activități caracteristice fiecărui profil de inteligență ȋn parte. In felul acesta am reuși să creștem gradul de motivare și implicare al elevilor ȋn activitățile din timpul orelor de curs.