Unicitate

Egale și unite,
Trei Persoane mărite,
Stau de veghe contenit,
Și privesc din Răsarit,
La o lume înnoită,
De demult plănuită.

Cel dintâi Creator,
Pe vecie Stăpânitor,
Peste cete îngerești,
Și secole omenești,
În lume cuvântător,
Și mereu îndurător.

Fiu de Creator,
Pentru noi Mântuitor,
Coborând din înălțime,
Având o sfântă misiune:
Să ridice cu iubire
Omul către veșnicie.

Cu a Sa putere,
Ne aduce mangâiere-
Adevăr grăiește,
Învățare dăruiește,
Cu har ne împodobește-
Și Duhul Sfânt se numește.